Covid-19 crisis: Euler Hermes
ondersteunt Belgische bedrijven

  • Kredietverzekeraars en federale overheid bereiken protocolakkoord over steunmechanisme voor de B2B-handel
  • Belgische bedrijven blijven profiteren van kredietlimieten om commerciële transacties te beveiligen
  • Kredietverzekeraars dekken B2B-transacties van Belgische bedrijven voor meer dan 57 miljard euro
  • Euler Hermes neemt aanvullende maatregelen om cashflow van klanten te ondersteunen

Euler Hermes, wereldmarktleider in kredietverzekeringen, engageert zich samen met de overheid om Belgische bedrijven te helpen deze crisis van ongekende omvang te boven te komen. Als gevolg van een protocolakkoord tussen de federale regering, Assuralia, de private kredietverzekeraars dat werd onderhandeld onder toezicht van de Nationale Bank van België, zal de overheid een steunmechanisme in vorm van een garantieprogramma opzetten. Dat stelt kredietverzekeraars in staat hun missie om business-to-business (B2B) handelstransacties veilig te stellen, verder te zetten en hun steun aan de Belgische economie uit te breiden.

Op 18 mei heeft de Europese Commissie de Belgische overheidsregeling goedgekeurd.

Dankzij dit steunmechanisme zullen de kredietverzekeraars zoveel mogelijk kredietlijnen kunnen blijven verstrekken aan Belgische bedrijven, zodat zij commerciële transacties kunnen blijven uitvoeren zonder risico van wanbetaling.

Een kredietverzekering dekt B2B-bedrijven tegen het risico van wanbetaling en vergoedt een verzekerde in het geval een debiteur een handelsvordering niet nakomt. De moeilijkheden van sommige bedrijven kunnen snel gevolgen hebben voor de leveranciers en een domino-effect veroorzaken in de volledige toeleveringsketen. De huidige situatie vereist een toenemende waakzaamheid van de kredietverzekeraars evenals de gezamenlijke inzet van het hele publieke en private financiële ecosysteem. In totaal dekken kredietverzekeraars meer dan 57 miljard euro aan B2B-handelstransacties voor hun Belgische klanten via kredietverzekerings-, borgstellings- en garantiepolissen.

Ed Goos, CEO van Euler Hermes BeLux: “Kredietverzekeringen spelen een sleutelrol in de economie. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Euler Hermes werkt nauw samen met de federale overheid om Belgische bedrijven zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Steeds meer bedrijven – zelfs zij die voor de crisis in goede financiële gezondheid verkeerden – worden vandaag geconfronteerd met cashflowproblemen als gevolg van onbetaalde facturen van hun klanten. Dankzij het nieuwe beschermingsmechanisme kunnen we bepaalde risico's blijven dekken en onze klanten beschermen.”

Bescherming van het economisch weefsel

Concreet stelt het garantieprogramma de kredietverzekeraars in staat om zoveel mogelijk kredietlimieten van hun Belgische verzekerden te handhaven. De overeenkomst voorziet in een maximale garantie van de federale overheid van 900 miljoen euro aan de kredietverzekeraars vanaf 1 januari 2020 tot het einde van het jaar om de handelstransacties tussen Belgische bedrijven en hun debiteuren in België en in het buitenland te dekken. De kredietverzekeraars leveren een belangrijke bijdrage aan het beschermingsmechanisme.  

“We zijn verheugd dat de garantieregeling in nauwe samenwerking met de overheid is opgezet. Dankzij deze garantie steunt de overheid de Belgische bedrijven en zorgt ze ervoor dat ze competitief blijven in deze moeilijke periode. We vervullen als Euler Hermes een belangrijke rol in het mogelijk maken van B2B-handel. Het beschermingsmechanisme is bedoeld om bedrijven te beschermen die vóór de crisis in goede financiële gezondheid verkeerden en om de handelstransacties in stand te houden ondanks deze bijzonder moeilijke periode”, legt Ed Goos uit. “Hoewel we tijdens deze periode vanop afstand werken, blijven we Belgische bedrijven ondersteunen en hen een consistente dienstverlening van hoge kwaliteit bieden. Ondanks de algemene context van verslechterende economieën en sectoren evenals de aanzienlijke toename van risico's, blijven onze experts de financiële stabiliteit en het risicoprofiel van bedrijven nauwkeurig analyseren.”

Ondersteuning van cashflow voor Euler Hermes BeLux-klanten

Euler Hermes nam eind maart al verschillende maatregelen om de kaspositie van zijn klanten te ondersteunen. Verzekerden kunnen met hun debiteuren een langere betalingstermijn overeenkomen en de termijn om een schadegeval aan te geven werd verlengd. Daarnaast heeft Euler Hermes voor zijn kmo-klanten besloten om de betaling van de verzekeringspremie op te schorten tot eind april en is er meer flexibiliteit in de aangifte van de omzetcijfers.

14 resultaten

sep 24, 2020 | Pers & Media, COVID-19

Covid-19: “Stop & go” voor wereldeconomie

Volgens de laatste prognoses van Euler Hermes (Allianz), 's werelds grootste kredietverzekeraar, zal de wereldeconomie tot eind 2022 in een "stop-and-go"-modus verkeren.

aug 25, 2020 | COVID-19, Wanbetaling

De wereld na Covid

In mei 2020 arriveerde Matt Williams bij Euler Hermes BeLux als Risk Director. Drie maanden later leggen we hem vijf vragen voor over de wereld tijdens en (wellicht) na Covid.

aug 21, 2020 | COVID-19

Covid-19: Bericht van Wilfried Verstraete

Wilfried Verstraete deelt het economische plaatje dat voor ons ligt en wat onze teams doen om onze klanten en partners te ondersteunen, om het grote geheel te zien en vroegtijdig te kunnen handelen.

14 resultaten