Ticari Alacak Sigortası ile İlgili Yardıma İhtiyacım Var

BİZE ULAŞIN

Ticari Alacak Sigortası nedir?

​Alacak sigortası olarak da bilinen ticari kredi sigortası, şirketlere, müşterilerinin ticari borçlarını ödememesi durumuna karşı koruma sağlar. Bu durum, müşterilerin ödeme aczine düşmesi ya da belirlenen süre içinde ödeme yapmamaları gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu tür riskler genellikle ticari risk olarak tanımlanır. İhracat yapan şirketler, ticari alacak sigortası ile ödemelerin yapılmamasına veya geç yapılmasına yol açacak bir dizi politik riske karşı kendilerini korurlar. Bu koruma, alıcının ülkesinde savaş çıkması, hükümetin bir sözleşmeyi iptal etmesi veya mal ihraç ya da ithalini engelleyen ve/veya nakit transferini engelleyen bir yönetmeliği uygulamaya koyması sonucunda ödeme alınamaması, vs. durumlarda gündeme gelir.

Ticari Alacak Sigortasını kimler kullanır?

Müşterileriyle açık hesap çalışan her şirket, ticari alacak sigortasından faydalanabilir. Euler Hermes’in küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerin de aralarında yer aldığı farklı büyüklükteki şirketlerden oluşan geniş bir müşteri portföyü vardır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ekonominin farklı sektörlerinde emtia ticareti yapan şirketler de ticari kredi sigortası kullanırlar.

Hangi kredi vadeleri garanti altına alınabilir?

Ticari alacak sigortası, vadesi bir yıldan kısa olan ticari alacaklar için uygundur.​

Herhangi bir asgari satış tutarı mevcut mudur?

Pratik bir açıdan bakıldığında, programın uygun maliyetli olabilmesi için genellikle yıllık satışların en az 10 Milyon TRY seviyesinde olması gerekir.

Neden Ticari Alacak Sigortası kullanmayı düşünmeliyim?

Ortalama olarak, ticari borçlar bir şirketin varlıklarının %40’ını oluşturur. Bu rakam, bazen daha yüksek de olabilir. Bir şirketin, hangi müşterisinin ödeme sıkıntısına düşeceğini kestirmesi çok zordur. Ödeme temerrütlerinin %50’ye yakın kısmı, istikrarlı ve uzun vadeli ticari ilişkilerin kurulu olduğu iş ilişkilerinde ortaya çıkar. Bir şirket için ödemelerini alamamasının bedeli ağır olabilir. Örneğin, bir şirketin kâr marjı %5 ise ve müşterilerinden biri 100.000 Euro’luk temerrüde düşer ise, şirketin söz konusu kâr kaybını telafi etmesi için 2.000.000 Euro tutarında ilave satış gerçekleştirmesi gereklidir. Daha da önemlisi, nakit akışında yaşanan kayıp alacaklı şirketi çok zor durumda bırakacaktır. Ödeme yapılmaması alacaklı şirketi zayıflatır ve yatırım kapasitesini düşürür. Ticari alacak sigorta poliçesi, alacak hesaplarının yönetilmesine yardımcı olur ve ödeme yapılmaması durumunda tazmin sağlar.

Ticari Alacak Sigortasının sağladığı avantajlar nelerdir?

Ticari alacak sigortasının sunduğu avantajlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

  • Daha iyi bir kredi kontrolü ve ödenmeyen borçlara bağlı ciddi boyutlardaki kayıplara karşı daha iyi korunma sağlar.
  • Euler Hermes veri tabanı ile desteklenen güçlü erken uyarı sistemi ve daha iyi bir risk yönetimi
  • Bilinmeyen risklerin ortadan kaldırılmasıyla daha iyi bir iş planlaması sağlar.
  • Ticari alacak sigortası alacakların kalitesini arttırır. Bu durum, kredi kuruluşlarından daha iyi koşullarda döner sermaye temininde rol oynar.
  • Euler Hermes’in bilgi birikimi yeni pazarlarda yeni alıcılarla ticaret imkanı sunar. Mevcut müşterilerin risk analizi daha sağlıklı gerçekleştirilir. Euler Hermes’in alacak tahsilatı konusundaki yetkinliği ve hizmet ağı avantajlar sağlar.
  • Sigortalanmış faturalar çok daha iyi bir nakit akışı sağlar.

Sadece kaygı duyduğum müşteri hesapları için teminat alabilir miyim?

Alacak sigortası, bir şirketin tüm vadeli satışlarını kapsayan ve tüm müşterilerinin performansını düzenli olarak takip eden bir risk yönetim sistemidir. Her ne kadar bazı işletmeler belli müşterilerinde risk olmadığını düşünseler de tahsilat problemlerinin yaklaşık %50'si sağlam ve uzun süreli iş ilişkileri kurulmuş alıcılardan kaynaklanır. Euler Hermes, toplam ciro esasına göre sigorta yapar. Bu yaklaşım, müşteriler için en yüksek değeri sunmakla kalmayıp uzun vadeli bir ilişkiyi de destekler.

Tazminat seviyesi nedir?

Tazminat seviyesi, %80 ila %100 arasında değişir. Ancak bu seviye müşterinin seçtiği poliçeye, kredi yönetim tecrübesine, alacak portföyüne ve prim hedefine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Eğer bir kayba uğrarsam, tazminat talebim ne sürede karşılanır?

Genel olarak, tazminat ödemesi hasar bildirimini müteakip ​150 günlük tahsilat sürecinin sonunda yapılacaktır.

Online verilen herhangi bir hizmet var mı?

Evet vardır. Euler Hermes’in online poliçe yönetim sistemi EOLIS, 7/24 internet üzerinden kredi limit talebinde bulunma, tazminat talebi iletme ve tazminat taleplerini izleme imkanı sunar.

Ticari Alacak Sigortasının maliyeti nedir?

Poliçenin primi, satışların bir yüzdesi olarak hesaplanır. Bu oran, şirketin ticari geçmişine, şüpheli alacaklarına, sektörüne ve müşteri tabanına bağlı olarak genellikle %1’in altındadır. Siyasi risk teminatının dâhil edildiği durumlarda prim daha yüksek olabilir. Şirketlerin karşı karşıya kaldığı ödenmeyen borçların ortalama seviyesinin satışların yaklaşık %0,7’si olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çoğu şirket, satış alanındaki ilave avantajları dikkate almadan dahi, ticari kredi sigortasını son derece uygun maliyetli bir ürün olarak değerlendireceklerdir.

Tahsilatın gerçekleşemediği durumlarda süreç nasıl işler?

Müşterimiz, hukuki yollara başvurmadan önce, tahsilat faaliyetlerini sona erdirmeyi arzu ediyorsa, dosyayı kapatılabilir. Diğer taraftan müşteriye, hukuki yollara başvurarak alacağını kurtarmaya yönelik izlenecek adımlarla ilgili danışmanlık hizmeti sunulabilir.

 
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
BİZİ TAKİP EDİN