Hoe werkt een kredietverzekering?

NEEM NU CONTACT OP
Preventie, incasso en schadevergoeding, dat zijn de drie bouwstenen van een kredietverzekering. Een kredietverzekering biedt u informatie over de
kredietwaardigheid van uw klanten, zorgt dat uw achterstallige betalingen geïnd worden en vergoedt uw niet-gerecupereerde onbetaalde facturen.

Er zijn heel wat redenen waarom klanten hun facturen niet (meer) betalen. Een faillissement, een misrekening of een tijdelijke tegenslag. Met een
kredietverzekering beschermt u uw bedrijf tegen het risico van wanbetaling en zorgt u ervoor dat uw bedrijf veilig kan ondernemen en groeien.

De meest complete kredietverzekering bestaat uit klanteninformatie, incasso en schadevergoeding. Maar u kunt evengoed slechts één klant of project
verzekeren. Welke kredietverzekering u ook kiest, u hoeft zich geen zorgen meer te maken over de betaling van uw facturen.

Klanteninformatie

Voordat u een samenwerking opstart met een klant vraagt u een kredietlimiet aan. Dat is het bedrag dat u verwacht dat open zal staan bij uw klant. Vervolgens ontvangt u gedetailleerd advies over dat bedrijf. De kredietwaardigheid wordt geëvalueerd zodat u perfect kunt inschatten of het een goede
betaler is. Een continue opvolging en monitoring zorgt ervoor dat u steeds over de meest actuele informatie beschikt en altijd de risico’s kent. De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag u verzekerd bent.

Incasso

Blijft betaling toch uit en loopt het mis, dan kunt u erop vertrouwen dat u toch het grootste deel van uw geld terugkrijgt. Een wereldwijde professionele
incassodienst gaat voor u aan de slag in het land van de wanbetaler. Altijd eerst minnelijk om uw handelsrelaties zoveel mogelijk in stand te houden.

Schadevergoeding

Lukt het niet uw geld te krijgen, dan betalen wij u na 60 dagen uw onbetaalde factuur terug volgens de overeengekomen voorwaarden en het afgesproken dekkingspercentage.

NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11 Ontdek de FAQ
Ervaring

+55,000

klanten wereldwijd
Kennis

83 miljoen

bedrijven in onze database
Bertrouwbaar

AA rating 

Standard & Poor’s 
Het risico van niet-betaling is altijd aanwezig, zelfs als uw klanten gevestigde bedrijven zijn. Een kredietverzekering dekt de commerciële en politieke risico's waardoor uw vorderingen niet worden betaald. Sluit een kredietverzekeringspolis af om de negatieve gevolgen van failliete klanten te verminderen en beheers wanbetalingsrisico's. Wij houden de financiële gezondheid van uw klanten in de gaten en beoordelen hen met ons grade-systeem. U kiest handelslimieten om de omvang en frequentie van orders te beheersen die u van nieuwe of bestaande klanten accepteert. Wij bewaken de grades constant en informeren u over veranderingen vanwege financiële uitdagingen van uw klanten. U kunt uw handelslimieten aanpassen om het kredietrisico te beheersen. Onze incassodiensten ondersteunen uw eigen processen en optimaliseren betalingspercentages. Gebruik onze kredietverzekering om uw bank- en handelsrelaties te verbeteren.