6 tips voor een optimale cashflow

1.   Verkort uw reële betalingstermijn

De DSO (Days Sales Outstanding) is de reële betalingstermijn waarbinnen klanten hun uitstaande factuur betalen. In België is dit gemiddeld 66 dagen. De gemiddelde DSO verhoogt aanzienlijk door facturen die meer dan 120 dagen vervallen zijn.

Stel: u hebt een reële betalingstermijn van 45 dagen. Maar 30% van uw facturen worden slechts na 120 dagen betaald? Dan verhoogt uw DSO met 27 dagen.

Euler Hermes beschermt tegen wanbetaling. Wij zorgen ervoor dat uw opeisbare facturen uiterlijk 120 dagen na de vervaldag betaald zijn.

Dit kan enerzijds door de betaling van de klant of anderzijds door een vergoeding van Euler Hermes voor 90% van de factuurwaarde. Een verlaging van uw DSO heeft enkel voordelen. Het verhoogt uw  werkkapitaal. Het geeft u ook meer vrijheid om beschikbare middelen in te zetten zoals het verder afbouwen van bankkredieten, het sneller betalen van uw eigen leveranciers, meer inkopen, ...

Beschrijf en automatiseer de opvolging van uw klanten in een creditmanagement policy. Zo betalen klanten sneller en zal uw interne opvolging veel efficiënter en effectiever verlopen.

Ontdek hier de DSO voor uw sector

2.   Maximaliseer uw leverancierskrediet

Een gezonde financiële onderneming kan kortingen voor contante betaling laten financieren. Idealiter tegen een kostprijs die lager ligt dan de korting voor contante betaling. Dan worden uw leveranciers bevoorschot door een factormaatschappij via het principe van ‘reverse factoring’.

Euler hermes kan u helpen om betere voorwaarden te bekomen bij uw financiële instelling en het risico te minimaliseren.

U kunt er natuurlijk voor kiezen om te onderhandelen over langere betalingstermijnen. Dit blijft een beproefde strategie en is in de praktijk niet altijd mogelijk.

3.   Screen uw prospecten

Start reeds met uw debiteurenopvolging in de prospectiefase. Leg uw focus op prospecten met een goede betalingshistoriek. Voor een prospect kunt u uiteraard niet terugvallen op de eigen historiek. U doet hiervoor best beroep op een externe partij.

Als marktleider geeft Eurler Hermes naast advies ook de garantie voor zijn advies. Dus indien de klant niet tijdig betaald, betalen wij u een schadevergoeding.

Test gratis en vrijblijvend de kredietwaardigheid van drie prospecten.

4.   Bespreek de betalingstermijn met uw klanten

Maak duidelijke afspraken over haalbare betalingstermijnen. Zorg ervoor dat ze eenvoudig op te volgen zijn. Zo is uw cash planning beter afgestemd op de toekomstige uitgaven.

Bijvoorbeeld: 15 DEM + 10 dagen (of gewoon: de 10e van de volgende maand)

Vaak worden betalingen 1 maal per maand uitgevoerd. Als u dit moment kent, dan kunt u de betalingstermijn hierop afstemmen. Anticipeer ook de mogelijke redenen om niet te betalen. Verstuur bijvoorbeeld een week voor de vervaldatum een kopie van de factuur.

5.   Verhoog uw efficiëntie door de verkoop van uw kleine facturen

Volgens Pareto vertegenwoordigen 80% van de klanten 20% van de omzet. De inning en opvolging van 80% van uw klanten kan op korte termijn uw werkkapitaal verhogen en een enorme tijdswinst voor uw onderneming betekenen.

Via een single invoice platform kunt u zelf bepalen wanneer en welke openstaande facturen u wilt laten financieren (verkopen). Via het platform wordt uw factuur gekocht en ontvangt u binnen 72 uren de verkoopprijs van de factuur.

Klik hier voor meer informatie

6.   Externaliseer uw bankgaranties

Een bankgarantie wordt gevraagd door overheidsopdrachtgevers of in het kader van (bouw)projecten en wettelijke verplichtingen. Een garantie vervangt een geldpand. 90% van de ondernemers richt zich hiervoor tot hun huisbank. Die stelt zich vervolgens garant voor de onderneming.

Gezonde financiële bedrijven zullen de mogelijkheid krijgen om hun beschikbare kredietlijn ook voor garanties te gebruiken. Gemiddeld loopt een garantie 24 maanden. Maar hierdoor kunt u uw kredietlijn niet meer volledig benutten voor uw financieringsnoden op korte termijn zoals de betaling van leveranciers, betalingsuitstel aan klanten, enz. Euler hermes biedt wereldwijd garanties aan tegen zeer scherpe voorwaarden.

Wanneer u een garantie door Euler Hermes laat uitgeven, behoudt u de mogelijkheid om de kredietlijn maximaal te benutten voor de financiering van de bedrijfscyclus.