Vårt mål er å beskytte bedriften din og hjelpe deg til suksess. Innsikt om bransjer bedrifter og land vil hjelpe deg med å ta klare beslutninger med mindre risiko. Vi tilbyr effektive løsninger i et utfordrende forretningklima, som beskytter bedriften din og sikrer bedriftens økonomiske helse. Våre kredittforsikrings- og risikostyringstjenester hjelper deg å handle i inn- og utland, og våre garantiløsninger forsikrer dine samarbeidspartnere om at kontraktens forpliktelser vil bli oppfylt. Våre proprietære data identifiserer bedrifters mål for handel og at det er riktige vilkår som tilbys. Vi overvåker kredittrisiko, slik at du unngår økonomiske tap og forstår den finansielle stabiliteten til samarbeidspartnerne dine. Når du har en forfalt fordring, så kan vi hjelpe deg å samle inn gjelden mens du fokuserer på bedriften din.