Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

    

Økonomisk analyse

Rollen vår i Euler Hermes & Allianz Economic Research er å analysere viktige økonomiske, politiske og sosiale trender som former fremtiden for bedrifter verden over.

Vi publiserer

+ 400

artikler i året
Vi støtter

+ 15.000

kunder, prospekter og partnere i beslutningsprosesser
Vi overvåker og vurderer

240

lande og 18 sektorer
Vi baserer oss på tre søyler: landrisikoanalyse, sektorrisikoanalyse og innsikt i viktige tematiske trender, med handel, insolvens og betalingsatferd som hovedfokus. Vårt arbeid tjener interne kunder (konsernsjef og regionale konsernsjefer, økonomi, fulltegningsgaranti for risiko, markedsføring, kommunikasjon ...) samt eksterne kunder (EH-forsikrede kunder og potensielle kunder, meglere, partnere) og er regelmessig omtalt i store medier over hele verden.
Våre vurderinger tar sikte på å anslå risikoen for manglende betaling av selskaper i et gitt land, og derved støtte våre kunder med å ta informerte beslutninger i forbindelse med deres internasjonale forretningsvirksomhet. Vår metodikk består i å analysere hundrevis av økonomiske indikatorer, både kvantitative og kvalitative, for å gi best mulig forståelse av risikoer for økonomi, politikk, forretningsmiljø, kommersiell aktivitet og finansiering.