Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

Euler Hermes, et medlem av Allianz-konsernet, er verdens ledende leverandør i kredittforsikringsløsninger med filialer og datterselskaper i hele Europa og resten av verden. Euler Hermes leverer forretningsrelaterte forsikringsprodukter og tjenester for å hjelpe kunder i hele verden handle klokt og utvikle sine forretninger på en sikker måte. 

 

Denne personvernerklæringen vedrører følgende rettslige enhet:  

Euler Hermes Norge
Holbergsgate 21
0166 Oslo

("Euler Hermes", "vi", "oss" eller "vår")

 

I Euler Hermes bryr vi oss om dine persondata og ønsker at du føler deg ivaretatt når du besøker nettsiden vår. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke typer personopplysninger vi innhenter om deg, hvordan og hvorfor vi innhenter og bruker dem og hvor lenge vi beholder dem. Vi forklarer også dine rettigheter til å få tilgang til, korrigere eller fremme innsigelser mot behandlingen av disse data (inkludert ved å be om sletting, underlagt gjeldende lover og reguleringer).

Betingelsene i denne personvernerklæringen er underlagt andre betingelser, fraskrivelser, eller andre avtaler du har inngått med Euler Hermes, for eksempel personvernserklæringer  eller forvarsel for klienter, og gjeldende lover og forskrifter. 

Vennligst les denne erklæringen nøye. Og i tilfelle du har noen spørsmål, kontakt oss på privacy.no@eulerhermes.com

1. Generell informasjon 

1.1 Dette avsnittet vedrører kunder, meklere, agenter og tredjeparter, samt enkeltpersoner som bare besøker våre nettsider.  

1.2 Er Euler Hermes en "databehandler"? Hva betyr dette? 
 
Ja, Euler Hermes er en "databehandler" som definert av gjeldende lover og reguleringer (nærmere bestemt EUs personvernforordning). Dette betyr at Euler Hermes er den rettslige enheten som kontrollerer de personopplysninger de innhenter og som i henhold til lovens krav skal sikre at poliser, prosesser og prosedyrer er på plass for å sikre disse data og respektere rettighetene til de enkeltpersoner som får sine personopplysninger innsamlet. 

1.3 Hvilke type personopplysninger er det Euler Hermes samler inn om deg?

Avhengig av hvilke opplysninger du gir eller hvilke preferanser du velger, kan Euler Hermes innhente følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • Data du gir til oss, f.eks. når du melder deg på for våre tjenester, personlig informasjon slik som ditt for- og etternavn, kjønn, e-postadresse, telefonnummer, jobbtittel eller firmanavn. 

 • Når du besøker vår nettside vil vår nettserver automatisk lagre detaljer omkring ditt besøk, vedrørende:
  o   IP adresse;
  o   Internettsiden du besøkte oss gjennom;
  o   Hvilken nettleser du har brukt
  o   Hvilken Euler Hermes nettsider du besøkte; og
  o   Datoen og varigheten av itt besøk på vår nettside.

 • Hvis du besøker vår nettside, vil vi innhente opplysninger om deg ved hjelp av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er et lite stykke data som lagres på ditt apparat og gjør det mulig for oss å identifisere din nettleser når du besøker vårt nettsted igjen. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en brukervennlig, trygg og effektiv nettside og for å skreddersy våre tjenester til dine behov og interesser, f.eks. ved å tilpasse din nettleseropplevelse eller levere (en tredjeparts) annonser som er målrettet for deg. Hvis du ønsker å få vite mer om informasjonskapsler, vennligst gå til avsnittet om informasjonskapsler nedenfor (2.2).

 • Til det bruk som fremgår nedenfor, vil vi behandle dine persondata som vi innhenter fra tredjeparter (f.eks. informasjonstjenesteleverandører) eller offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. kommersielle registre). 


1.4 For hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag er det Euler Hermes bruker dine personopplysninger?

Vi bruker dine data på grunnlag av

 • ditt samtykke, til å 
  o levere, opprettholde, forbedre og utvikle våre tjenester og skreddersy dem til dine behov og interesser (f.eks. for å tilby deg spesialtilpassede annonser) 
  o kommunisere med deg
  o informere og gi deg råd om produktene til Euler Hermes (f.eks ved å sende deg annonser)
  o utføre forskning og analyse i tilknytning til våre forretninger;

 • utarbeide og/eller gjennomføre en kontrakt med deg, for å
  o utarbeide tilbud for et av våre produkter, levere våre tjenester til deg og oppfylle våre gjensidige kontraktsforpliktelser
  o sette opp og opprettholde dine brukerkontoer, for teknisk støtte eller for andre tilknyttede formål

 • våre legitime interesser, for å
  o   ivareta teknisk administrasjon, forskning og utvikling av Euler Hermes sin nettside. o levere, opprettholde, forbedre og utvikle våre tjenester og skreddersy dem til dine behov og interesser (f.eks. for å tilby deg spesialtilpassede annonser) 
  o fremme sikkerheten til Euler Hermes sine IT-systemer til beste for alle våre brukere
  o avdekke og forebygge svindel 
  o kommunisere med deg

 • Etterlevelse av rettslige forpliktelser til å 
   o etterkomme anmodninger eller krav om dokumentfremleggelse fra rettshåndhevende myndigheter, eller når det kreves eller tillates av gjeldende lover, rettskjennelser, offentlige reguleringer eller offentlige myndigheter, når det er nødvendig for å granske, forebygge eller iverksette tiltak angående ulovlige aktiviteter, mistenkt bedrageri, situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til enhver person eller brudd på våre retningslinjer eller vilkår

Hvis vi bruker dine data for noen andre formål enn det som beskrives i disse retningslinjene, vil vi informere deg om slikt annet formål og vil innhente ditt samtykke når det kreves. 


1.5 Hvor vil dine personopplysninger bli behandlet?
 
Persondata som innsamles av Euler Hermes vil kunne behandles både innenfor og utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), alltid med forbehold for kontraktbestemte restriksjoner angående konfidensialitet og sikkerhet i tråd med gjeldende personvernlovgivning og forskrifter. Vi vil ikke offentliggjøre dine persondata til parter som ikke er autorisert til å behandle dem.

Vennligst merk deg at medlemstater i EU/EØS og andre land alle har ulike lover angående beskyttelse av persondata. Når dine persondata blir overført fra ditt eget land til et annet land, kan de lover og regler som beskytter dine persondata i det landet hvor opplysningene dine overføres til være forskjellige (eller gi mindre beskyttelse) fra de som gjelder i ditt bostedsland. For eksempel kan de omstendigheter som gir rettshåndhevende myndigheter tilgang til persondata variere fra land til land. 

Når vi overfører dine persondata for behandling utenfor EØS, vil vi implementere effektive overføringsmekanismer (f.eks. EUs standard kontraktsklausuler eller bindende selskapsregler) for å sikre et adekvat nivå databeskyttelse.

1.6 Hvem vil ha tilgang til persondata innhentet via hjemmesiden til Euler Hermes?

Vi vil sørge for at persondataene dine blir behandlet på en slik måte at de er i overenstemmelse med formålene som er nevnt ovenfor. For enkelte spesielle formål, kan persondataene dine bli delt med følgende parter som opptrer som tredjeparts databehandlere:

 • Andre Euler Hermes selskaper
 • Autoriserte agenter og tredjeparts tjenesteleverandør

For angitte formål, kan vi også deler dine persondata med følgende parter som opptrer som databehandler på vegne av oss:

 • Andre Euler Hermes selskaper;
 • Autoriserte agenter, tjenesteleverandører, og forsknings- og analysebyrå; og
 • Tilretteleggere, konsulenter eller eksperter som er ansvarlig for kommunikasjon og Euler Hermes sponsede arrangementer.

Avslutningsvis vil vi kunne dele dine persondata i følgende tilfeller:

 • Rettshåndhevende instanser og offentlige tilsynsmyndigheter for å imøtekomme gjeldende regelverk og krav satt av tilsynsmyndigheter.


1.7 Hvor lenge holder vi på dine persondata? 

Vi vil ikke beholde dine persondata lenger enn nødvendig for å oppfylle de formål de ble innsamlet for eller for å oppfylle rettslige forpliktelser, eller som tillatt av loven, f.eks. for å forsvare rettslige krav. Deretter vil vi slette dine persondata. De enkelte tilbakeholdelsesperiodene avhenger av hvilken type persondata det dreier seg om og formålet med behandlingen av dem.

1.8 Hva er dine rettigheter med hensyn til dine persondata? 

I den utstrekning det tillates av gjeldende personvernlovgivning og reguleringer, har du rett til å:

 • få tilgang til personopplysninger vi har om deg, inkludert opplysninger så som, for eksempel, kildene og kategoriene av data, formålene med behandlingen, mottakerne (eller kategorier av dem) og den aktuelle tilbakeholdelsesperioden;
 • be om oppdatering eller korrigering av dine personopplysninger slik at de alltid er nøyaktige;
 • innhente dine personopplysninger i et elektronisk format for deg eller for en annen kontrollør;
 • be om sletting av dine personopplysninger hvis de ikke lenger trengs for de formålene de ble innsamlet for eller på andre måter ble behandlet;
 • begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel, når du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger, for en periode som setter oss i stand til å verifisere deres nøyaktighet;
 • komme med innvendinger til behandlingen av dine personopplysninger av spesifikke grunner knyttet til din særlige situasjon som overstyrer våre tvingende legitime grunner for behandlingen; og
 • trekke tilbake ditt samtykke når som helst når dine personopplysninger blir behandlet med ditt samtykke, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før det er trukket tilbake eller det foreligger et annet rettslig grunnlag for behandlingen av dine data (f.eks. overstyrende legitime interesser);
 • innlevere en klage til personvernombud og/eller den relevante myndighet.
 • du vil kunne utøve disse rettighetene ved å kontakte oss og oppgi ditt navn og e-postadresse med papirer som gjør det mulig for oss å identifisere deg samt formålet med din anmodning.  Se Søknadsskjema for tilgang.

2. Nettsider

2.1 Hvordan samler Euler Hermes inn dine opplysninger?

På sine nettsider samler Euler Hermes kun inn de personopplysninger du frivillig oppgir i online-skjemaer eller som du ellers lar oss samle inn i henhold til de informasjonskapselpreferanser du valgte når du først gikk inn på vår side. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst, og hvis du gjør dette vil vi avbryte behandlingen av dine data som er innhentet på denne nettsiden.
2.2 Informasjonskapsler 

En informasjonskapsel er en datafil som er lagret på din datamaskin eller mobilapparat og gjør det mulig for nettsiden å "huske" dine handlinger eller preferanser over tid. Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at nettsiden fungerer ordentlig og for å forenkle din tilgang til den ved å samle inn opplysninger om ditt apparat og dine preferanser (f.eks. ditt apparat og din nettleser). I tillegg samler vi inn opplysninger om hvordan du samhandler med våre og våre partneres tjenester, som annonsetjenester. I prinsippet kan du også bruke våre nettsider uten informasjonskapsler. Hvis du ønsker å bruke vår nettside optimalt, bør du akseptere disse informasjonskapslene. Du kan endre dine informasjonskapselinnstillinger, f.eks. for å trekke tilbake ditt samtykke, når som helst.  

Det finnes flere typer informasjonskapsler:

(a) Økt-informasjonskapsel (eller "midlertidig informasjonskapsel")

En økt-informasjonskapsel gjør det mulig for oss å lagre dine handlinger i løpet din nettleserøkt (f.eks. dine innloggingsdata). Økt-informasjonskapsler blir slettet når du lukker din nettleser eller går ut av vår nettside. 

(b) Vedvarende informasjonskapsel (eller "sporings-informasjonskapsler")

En vedvarende informasjonskapsel blir lagret på ditt apparat mellom nettleserøkter. Disse informasjonskapslene hjelper oss til å huske dine preferanser eller handlinger hver gang du besøker vår nettside frem til utløpsdatoen for informasjonskapselen. Disse informasjonskapslene blir også brukt til å holde deg pålogget vår nettside. Så snart informasjonskapselen er slettet, må du legge inn dine innloggingsdetaljer igjen.

(c) Tredjeparts-informasjonskapsel

Disse informasjonskapslene er satt opp av en tredjepart atskilt fra vår nettside, for eksempel for å levere annonser i form av faner for tredjepartsprodukter eller knapper for sosiale medier.


På vår nettside benytter vi følgende informasjonskapsler: 

3. Tredjeparter

Når vi gir våre kunder bransjerelaterte kredittløsninger, vil vi kunne innhente opplysninger om deg og ditt firma for å vurdere og kontrollere vår egen risiko og for å innkreve gjeld. Vi innhenter opplysninger fra tredjeparter eller offentlig tilgjengelig informasjon. I tillegg kan vi samle inn opplysninger som du offentliggjør direkte til oss.

Vi innhenter data angående:

 • Kommersielle enheter: bransjesektor, navn, navn på representantene (f.eks. direktører, styremedlemmer), og informasjon angående din kredittverdighet (f.eks. betalings- og risikohendelser)
 • Enkeltmannsforetak som er registrert i foretaksregisteret: navn, e-postadresse, adresse, bransjesektor, juridisk form, navn på representantene (f.eks. direktører), og informasjon angående din kredittverdighet (f.eks. betalings- og risikohendelser)

4. Hvordan kan du kontakte oss? 

Hvis du har noen spørsmål om dine persondata, kan du kontakte oss på privacy.no@eulerhermes.com.

5. Hvordan benyttes programvareutvidelse (plug- ins) for sosiale medier på Euler Hermes hjemmeside?

Euler Hermes sin hjemmeside benytter følgende sosiale media "plug- ins":

 • Delingsfunksjon tilFacebook, drevet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twittre-funksjonen, drevet av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • Delingsfunksjonen til LinkedIn, drevet av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States.

Alle plug-in- funksjonene er indikert ved navn på de respective operatørene Faceook, Twitter og LinkedIn (“Operatør”). For å heve nivået på databeskyttelsen og i samsvar med gjeldende regelverk, har vi implementert ytterligere programmer via en "2- klikk- løsning". Denne prosedyren sikrer at ikke opprettes direkte kontakt mellom din nettleser og den respektive operatørens server, når du besøker nettleseren til Euler Hermes. Innholdet til programutvidelses-funksjonene (plug- ins) vil da overføres av operatørene til din nettleser og bli integrert av dem inn på nettsiden.

Ved å akseptere plug- in, vil operatøren motta informasjonen som nettleseren din har fått adgang til når du åpnet Euler Hermes sin nettside. Dersom du er logget inn på din egen konto når du besøkte Allianz sin nettside, kan operatøren opprette adgang til kontoen din direkte. Hvis du samhandler med plug-in ved f.eks. å trykke på Facebook- , Tweet-  eller LinkedIn "Share" -knappen, vil dataen bli direkte overført fra nettleseren din til operatøren og lagret av denne. I tillegg vil informasjon bli publisert hos de relevante sosiale mediene eller på din Twitter-konto, og vil bli synlig for kontaktene dine. Dersom du ikke ønsker at denne dataen skal bli overfor til operatøren, må du logge ut av din respektive konto før du klikker på plug-ins og aktiverer programvareutvidelsen. 

For mer informasjon om formålet og hva som faller innunder innhenting,  behandling og bruk av data, vennligst vis til personvernerklæringen nedenfor: 

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. Hvor ofte opdaterer vi denne personvernerklæring?

Vi gjennomgår denne personvernerklæringen jevnlig og foretar endringer i den fra tid til annen. Vi vil sørge for at den nyeste versjonen er tilgjengelig her og i tillegg kan det være at vi vil gi deg beskjed direkte (f.eks via e-post) i tilfelle vesentlige endringer. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 03.02.2021.