Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Hvordan sende en klage?  

Er du misfornøyed med vår service eller tjeneste, ønsker vi å høre fra deg.

For å sikre rask behandling, kan du gjerne tillegge følgende informasjon i deres henvendelse. 

 • Fullt navn
 • Selskapsnavn
 • Organisasjonsnr.
 • Polisenummer (hvis tilgjengelig)
 • Telefonummer
 • E-postaddresse
 • Detaljer knyttet til deres klage eller misnøye


Du kan tag kontakt med oss på følgende måder:

 • E-post: contact.no@eulerhermes.com
 • Post: Euler Hermes Norge, Holbergsgate 21, Postbox 6875, N-1030 Oslo
 • Telefon: +47 23 25 60 00
 • Eller via klageskjema her:
​ ​
​ ​