Euler Hermes i Norge

Kontakt oss

 

Euler Hermes Norge tilbyr kredittforsikring, inkasso og garantiløsninger som er tilpasset din bedifts behov. Vi tilbyr grundig og profesjonell rådgivning og vi har som mål å alltid tilby en personlig og oppmerksom service. 

Euler Hermes Norge er en del av Euler Hermes SA, Belgia.
 

Vår historie

EH Norge har sitt utspring i det tyske kredittforsikringsselskapet Hermes. Hermes etablerte tidlig i 1990- årene et kredittforsikringsselskap i Stockholm, og i Norge ble kredittforsikring solgt via et norsk agentur frem til 1999. I dette året ble det formelt opprettet et norsk kredittforsikringsselskap under Stockholmskontoret, og Oslokontoret kjøpte opp kredittforsikringsporteføljene til både Storebrand og Gjensidige i de påfølgende årene. På denne måten utviklet det norske selskapet seg raskt til et komplett kredittforsikringsselskap med alle nødvendige ressurser til selvstendig virksomhet.

I 2004 fusjonerte tyske Hermes med sin franske konkurrent Euler. Denne fusjonen medførte at det fusjonerte selskapet, Euler Hermes, dermed ble verdens største kredittforsikringsselskap med en global markedsandel på ca 34%. Det norske selskapet har etter denne fusjonen hatt navnet Euler Hermes Kredittforsikring, men fra 1. januar 2013 forandret navn til Euler Hermes Norge. 

Euler Hermes Norge har alle kredittforsikringsfunksjoner i eget hus, og operer selvstendig i det norske markedet, naturligvis med full støtte av, og i tett samarbeid med, gruppens øvrige selskaper, og som et integrert selskap i Euler Hermes S.A.

 

Den norske ledelsen

John Justad, Managing Director

Sigve Tollefsen, Director – Guarantee

Nina Marie Barlaug, Risk Manager

Johan Øhren, Claims & Collection Manager