Norske selskaper forbereder seg på nedgang

Vi ser en interessant utvikling i betalingsmønstre rundt om i verden. Den globale gjennomsnittlige kredittiden endte på 65 dager i 2018, noe som kan ses i sammenheng med den økonomiske nedgangen. Les mer om hva du kan forvente deg.

Se betalingstidene i de landene du handler med

Hva vi gjør

Vi publiserer

+ 400

artikler i året

Vi støtter

+ 15 000

kunder, prospekter og partnere i beslutningsprosesser

Vi overvåker og vurderer

240

land og 18 sektorer

Vi baserer oss på tre søyler: landrisikoanalyse, sektorrisikoanalyse og innsikt i viktige tematiske trender, med handel, insolvens og betalingsatferd som hovedfokus. Vårt arbeid tjener interne kunder (konsernsjef og regionale konsernsjefer, økonomi, fulltegningsgaranti for risiko, markedsføring, kommunikasjon ...) samt eksterne kunder (EH-forsikrede kunder og potensielle kunder, meglere, partnere) og er regelmessig omtalt i store medier over hele verden.

Publikasjoner for økonomisk forskning

Landsrisikoanalyse

Euler Hermes sine vurderinger av land tar sikte på å vurdere risikoen for betalingsforstyrrelser i 240 land, hvorav 70 oppdateres hvert kvartal. Den endelige vurderingen er en kombinasjon av: en relativt langsiktig vurdering (AA til D) som måler økonomiske ubalanser, kvaliteten på næringslivet og sannsynligheten for politiske farer; og en kortsiktig vurdering (1–4) som fokuserer på de neste 6–12 månedene gjennom makroøkonomiske indikatorer som signaliserer en finansiell krise på grunn av forstyrrelser i finansieringsstrømmene.

Sektorrisikoanalyse

Euler Hermes oppdaterer også vurderinger for sektorrisiko hvert kvartal. Vurderinger for sektorrisiko måler risikoen for manglende betaling for 18 sektorer i 70 land, med fokus på etterspørsel, lønnsomhet, finansiering og konkurranserisiko i hvert land. Resultatet er en risikoskala med 4 nivåer fra Lav – god basis med veldig gunstig eller ganske godt utsikt til Høyt – overhengende fare for pågående krise.

Innsikt

Euler Hermes har utviklet en kompetanse innen tematisk forskning, med sin unike proprietære Global Insolvency Index (GII), som vurderer utviklingen av bedriftskonkurser i mer enn 40 land. Vi overvåker også betalingsatferd med våre Day Sales Outstanding (DSO)-indikator. Til slutt ser vi på handelsrelaterte emner, digitalisering og fremtidige trender for bedriftspolicyer og offentlige policyer innen områder som mobilitet, miljø og samfunn og styring (ESG – Environmental and Social and Governance) og forsikring.

 

Kart over landsrisiko

Våre vurderinger tar sikte på å anslå risikoen for manglende betaling av selskaper i et gitt land, og derved støtte våre kunder med å ta informerte beslutninger i forbindelse med deres internasjonale forretningsvirksomhet. Vår metodikk består i å analysere hundrevis av økonomiske indikatorer, både kvantitative og kvalitative, for å gi best mulig forståelse av risikoer for økonomi, politikk, forretningsmiljø, kommersiell aktivitet og finansiering.