Garantier

Garantert betaling for deg og kundene dine

Få et pristilbud

 

Hva er garantier?

 

Gi dine internasjonale leverandører verdifull trygghet og sørg for at de leverer som avtalt. En garanti utstedt på dine vegne lar leverandørene dine vite at du kan oppfylle dine kontraktsmessige forpliktelser så lenge de oppfyller sine. Når du bruker garantiløsningen vår, påtar vi oss tredjepartsforpliktelsene dine som en uavhengig garantist. Som en del av et globalt forsikringsselskap anses vi på linje med en bank samtidig som vi er mer fleksible med å imøtekomme behovene dine.

Hva slags garantier tilbyr EH?

Vår kunnskap og kompetanse i hver enkelt bransje gjør det mulig for oss å gi deg standardløsninger for garanti som følgende:

Tilbudsgaranti

  • Variabel varighet
  • Påliteligheten av et tilbud i en anbudsprosess

 

Avanserte betalingsgarantier

  • 6 måneders varighet
  • Riktig bruk av forskuddsbetaling for en kontraktsmessig forpliktelse

 

Toll-, skatte- og bidragsgarantier

  • 12 måneders varighet
  • Staten mot manglende betaling av en betalingsudyktig skattebetaler

Ytelsesgarantier

  • 2 års varighet
  • Riktig utførelse av en kontraktsmessig forpliktelse

 

Vedlikeholdsgarantier

  • 5 års varighet
  • Eliminering av mangler i løpet av en garantiperiode for en kontraktsmessig forpliktelse

 

Denne listen over standardgarantityper er ikke uttømmende, og EH kan også gi deg skreddersydde obligasjonsløsninger.

SIKKERHET

Vår AA rating fra Standard & Poor's gir dine finansielle partnere og begunstigede tilliten til å handle hjemme eller utenlands.

LIKVIDITET

Bruk garantiene våre og lett trykket på bank-kredittlinjen din. Du får nå ekstra likviditet via bankfasiliteter som er greit å ha tilgjengelig for andre behov.

REKKEVIDDE

Utvid bedriften din til nye markeder. Dra nytte av vår globale innsikt, lokal tilstedeværelse og store ekspertise for å oppfylle behovet for garantier som sikrer internasjonal handel.

La oss slå av en prat

Få et pristilbud Kontakt oss


Samarbeidspartnerne dine kan kreve garantier før de handler med deg. Du kan stole på at vi hjelper deg med å bygge varige og vellykkede forretningspartnerskap med tillit. Når du velger garantidekningen vår, opptrer vi som en uavhengig garantor og påtar oss ansvaret for deg. Våre garantier har høy status basert på en AA vurdering fra Standard & Poor's. Korrespondentene våre over hele verden bruker sin markedskunnskap til å hjelpe deg med å analysere risiko og gir deg den beskyttelsen du trenger. Vi foreslår den beste garantien først etter omhyggelig analyse og vurdering av bedriften din samt kravene til enhver kontrakt du byr på. Du kan stole på at vi fastslår hvilke garantier bedriftshandelen din krever for internasjonale markeder og for å få tillit fra forretningspartnere i markeder rundt om i verden.