Metal

Döngüsel ivme ve yapısal zorluklar

Sektör
Büyüklüğü

2800 milyar dolar

S

Sektör Risk derecelendirmesi hassas

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye Yoğunluğu

 • Kârlılık

 • İnşaat sektörün güçlü olması
 • ABD’de yeniden yapılanmanın başarılı şekilde tamamlanması
 • Madencilik sektöründe nakit akışının güçlenmesi
 • Fazla kapasite yönetiminde (çelik) kredibilitenin zayıf olması
 • Emtia fiyatlarının oynaklığı
 • Çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla ilişkilendirilme

Neler takip edilmeli?

 • Küresel ticaret ivmesi ve siyasi müdahaleler
 • Talepte güçlenme sinyalleri. Özellikle Çin’den gelen talepte ama aynı zamanda inşaat ve otomotiv sektörlerinden de...
 • Fazla kapasitenin yönetim şekli

Genel olarak bakıldığında zayıf bir 2018 yılının ardından metal sektöründen karışık sinyaller geliyor. Halihazırda metal sektörünün müşterisi olan endüstrilerde üretim zaten yavaşlamışken buna bir de ticari alandaki belirsizliklerin eklenmesi tuzu biberi oldu. Ticari anlamdaki korumacılık önlemlerinden en çok etkilenen sektörlerden biri Metal. Yavaşlayan ekonomik büyümeler ve artan ticari belirsizlikler özellikle çelik talebini belirgin şekilde olumsuz olarak etkileyecektir. Otomotiv sektöründe büyüme sürmesine rağmen büyümenin yavaşlaması da negatif etki yapacak. Yine, metal için en önemli sektörlerden biri olan inşaat için de görünüm biraz karışık (bazı büyük pazarlarda inşaat sektörünün ılımlı bir büyüme sergiliyor olmasına rağmen). Diğer müşterilerden biri olan makine sektörünün güç kazanması ne yazık ki bunları telafi etmeye yetmeyecektir.

2018 yılındaki yıllık %3,9’luk talep büyümesi ile karşılaştırıldığında Dünya Çelik Birliği metal sektörünün 2019 yılında yıllık %1,4 büyüyeceğini tahmin ediyor. Çin’den gelen talebin aynı kalacağı varsayılıyor. Çelik fiyatları kapasite fazlasını yansıtmaya devam ederken demir cevheri fiyatları karlılık üzerinde baskı yaratıyor. Gelirler aşağı doğru revize edilmeye devam ediliyor. Mevcut görüş birliği gelirlerde yıllık %14 düşüş olacağı yönünde. Alüminyum için de durum pek parlak değil. Çin alüminyum pazarının kapasitesinin fazla verme riski var çünkü kesintilere ve Rusya’daki üreticilere dönük üretim yaptırımlarının gevşetilmesine rağmen ülkede üretim artışları devam ediyor. Başlıca bazı üreticilere göre sektöre olan talebin 2019 yılında %3 artması gerekiyor –bunda havacılık sektörünün sürükleyici olması bekleniyor. Üretim kesintileri nedeniyle sektörün küresel olarak bir üretim açığı yaşama potansiyeli de var. Yine de; ham metal fiyatları ve alüminyum fiyatlarının toparlanması sınırlı olacak gibi olduğundan karlılık baskı altında. Bakırın durumu ise büyük oranda Çin’de alınan ekonomiyi canlandırma önlemlerinin etkinliğine bağlı olacak. Arzda bir artış fiyat artışlarını sınırlayabilir ama piyasayı da dengeleyecektir. ABD dolarının daha fazla değer kazanması ise tüm metal fiyatlarını olumsuz etkileyecektir. Madencilik sektöründe –zayıf fiyatlardan dolayı- karlılığın sıkışma ihtimali var. Son anketlere göre (tüm anket verileri için kaynak: Bloomberg) 2019 yılında fvaök’nın 300bp ve gelirlerin yıllık %12 düşmesi bekleniyor. Yine de, sektörün nakit yaratma sıkıntısı yok ve net borcu küresel çaptaki diğer benzerlerine göre ortalama 1 puan aşağıda. Bu da, sektörün eline geçen nakdin %5 ila %8’ini artan sermaye giderleri için (en başta ekipman değişimi olmak üzere) kullanabileceği anlamına geliyor.    

Demir Cevheri: 2019 yılının başında fiyatların zirveden aşağı inmeye başlamasıyla bir düzeltmenin yaşanması olası. Talep görünümü de sallantıda

Çelik şirketleri: Küresel olarak fazla kapasite söz konusu olsa da yüksek seviyede ithalat vergileri ABD ve Kanada gibi bazı spesifik pazarları koruyor.

Demir dışı metaller: Güçlü fiyatlar sayesinde sektör nakit zengini. 2018 yılında LME Endeksi %17 arttı.

Ana Oyuncular

Ülke Rol Sektör Riski
Çin

1 numaralı üretici

2 numaralı tüketici

C

Hassas Risk

Japonya

2 numaralı üretici

2 numaralı tükeetici

B

Orta Risk

Almanya

1 numaralı ithalatçı

C

Hassas Risk