Tarımsal Gıda

Hammadde üreticileri zayıf hasat, ara mal üreticileri de perakendecilerin fiyat baskısıyla karşı karşıya

Sektör
Büyüklüğü

6000 milyar dolar

L

Sektör Risk derecelendirmesi Düşük

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye Yoğunluğu

 • Kârlılık

 • Küresel nüfus artışı orta vade için olumlu bir görünüm vadediyor
 • Yeni orta sınıfın yükselişi talebi canlandırıyor
 • Küresel olarak ortalamaya bakıldığında gıda şirketlerinin finansal yapısı yeteri kadar sağlam
 • İçeceğe yönelik alt sektörde bir çıkış var, özellikle de en pahalı ürünlerin olduğu alt grupta
 • Hammadde üreticileri mahsul fiyatlarının çok zayıf olmasından muzdarip
 • Ara mal üreticileri (işlenmiş gıda ürünleri üreten) zayıf karlılıkla boğuşuyor
 • İşlenmiş gıda endüstrisi ana müşterisi olan perakende sektörüne çok fazla bağımlı
 • Dünya çapında artan kuraklık ve sel olayları hasatları olumsuz etkiliyor

Neler takip edilmeli?

 • Olağanüstü meteorolojik olayların mahsul çıktısı ve fiyatlarını nasıl etkileyeceği
 • ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim gıda ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin azaltılması için iyi bir haber değil
 • ABD’li paketli ürün şirketleri çok olgun bir pazarda faaliyet gösteriyor

Tarımsal gıda sektörü genelde ilaç sektörü ardından en az riske sahip ikinci sektör olarak sıralanır. Ancak sektör şu anda bu pozisyonu korumakta zorlanıyor. Öncelikle, tarımsal gıda sektörünün küresel oyuncuları geçtiğimiz bahardan beri gıda fiyatlarındaki düşüşten muzdarip. 2018 yılının ilk yarısında kısa süreli bir çıkış sergilemiş olsa da FAO’nun (Gıda ve Tarım Örgütü) küresel gıda fiyatı endeksi (ki bu endekse; et, şeker, sebze, tahıl ve süt ürünleri de dahil) yeniden düşüşte. Geçen senenin sonunda yıllık %8 azalan endeks bugün hâlâ gerilemeye devam ediyor. Bu da tarımsal gıda üreticilerinin karlılıklarını büyütmelerini daha da zorlaştırıyor. Tabii ara malı üreticilerinin de karlılıkları buna bağlı olarak düşüyor. İkinci olarak, ABD-Çin arasındaki ticari gerginlikler de tarımsal üretimi etkiliyor. Örneğin bu gerginlikten dolayı Çin “hayvan yemleri”ndeki protein oranını düşüreceği için ABD’li çiftçilerin soya ekimini azaltmaları mümkün.

Diğer yandan, paketli gıda ürünü üreten şirketler de; zayıf tüketici talebi, sınırlı fiyatlama gücü ve portföy optimizasyonu çerçevesinde artan lojistik maliyetleriyle (özellikle Kuzey Amerika’da) başa çıkmaya çalışıyor. Ayrıca, başta içecek alt sektörü olmak üzere sektörde ürünlerin doğru zamanda teslimatı için bir taahhüt olduğundan artan navlun maliyetleri de karşılaşılan zorluklar arasında. Asya bölgesinde küçük çaplı şirketler indirimlerle pazar payından çalmaya çabaladığı için rekabet daha da yoğun.   

2019 yılında sektördeki Satın Alma ve Birleşmeler daha çok; bölünmüş segmentlerin ve uluslararası pazarların konsolidasyonuna yönelik olabilir. Bölünmüş pazarlarda pazar payı arttırmak ölçek arttırmaya yönelik satın almalara göre normalde daha az maliyetli ve bu da KRAFT ve HEINZ gibi halihazırda zaten ciddi borç yüküne sahip şirketler için daha uygun olabilir. Uluslararası pazarlar ise Kuzey Amerika gibi yüksek doygunluğa ulaşmış bölgelerde büyümede zorlanan şirketler için daha cazip olacaktır. Artan uluslararası ticari gerilimler ekonomik büyümeyi baskılayacağı ve tüketici güvenini olumsuz etkileyeceği için Asya gıda ve içecek pazarında 2019 yılında rekabet daha da yoğunlaşacaktır. Yine de, olumlu demografik yapısı ve genişleyen orta sınıfı, gıda sektörünün Asya’da önümüzdeki üç sene boyunca Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi olgunlaşmış pazarlara sahip bölgelere göre daha hızlı büyümesini sağlayacaktır.

 

 

Tarım: Çok düşük küresel mahsul fiyatları nedeniyle çiftçilerin iflaslarında artış var.

İşlenmiş Gıda: Gıda güvenliğine yönelik uyulması gereken kuralların sıkılaşması yukarı yönde baskıları arttırıyor.

İçecek: Uzun dönemli büyüme için niş pazarlar sağlam bir temel oluşturuyor.

 

Ana Oyuncular

Ülke Rol Sektör Riski
ABD

1 numaralı ihracatçı

1 numaralı ithalatçı

2 numaralı üretici

A

Düşük Risk

Çin

1 numaralı üretici

2 numaralı ithalatçı

B

Orta Risk

Almanya

3 numaralı ihracatçı

3 numaralı ithalatçı

B

Orta Risk