Suudi Arabistan:Petrol Sektörü Büyümeyi Sürüklemeye Devam Ediyor

Resmi istatistik kurumundan yayınlanan son veriler 2017 yılındaki yüzde 0,7’lik küçülme son-rasında 2018 yılında  reel  GSYH  büyümesinin  yüzde  2,2  olduğunu  gösteriyor.  Büyümedeki  hızlanmada,  artan  petrol üretimiyle güçlenen ihracat artışı sürükleyici oldu. 2017 yılında yüz-de 3,1 azalan ihracat 2018 yılında yüzde 7,6 arttı. İthalatta 2017 yılında +yüzde 0,4 olan artış yüzde 2,6’yla çok daha düşük kalınca net ihracat 2018 yılı büyümesine yüzdelik bazda 2,4 puan katkıda bulundu (2017 yılında -yüzde 1,1’di). Yurtiçi talep geçen sene zayıftı. Tüketici harcamalarındaki artış yüzde 3,2’den yüzde 1,8’e gerilerken kamu harcamaları yüzde 1,8 azaldı. Tüketici harcamalarında 2018 yılının başlarında uygulamaya konulan yüzde 5’lik KDV etkili olurken kamu harcamalarında mali konsolidasyon önlemleri ve yatırımların durağan seyretmesi belirleyiciydi. 2019 yılında büyümeye katkı veren kalemlerde yine değişim ol-masını bekliyoruz çünkü OPEC ve müttefikleri 2018 yılı sonunda yeniden petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldı ve kesintilerin en az 2019 yılının ortasına kadar sürmesi bekleni-yor. Bu durum Suudi Arabistan’ın bu seneki toplam ihracatının azalmasına neden olacaktır. Diğer yandan, 2019 yılı için oluşturulan rekor derecede genişleyici bütçe planlamasından dolayı yurtiçi talebin geniş tabanlı bir toparlanma sergilemesini bekliyoruz. Bütçe harcama-larında 2018 yılına göre yüzde 7,3 artışa gidilecek olması ekonomide önceliğin bütçe açığını küçültmekten ziyade büyümeye verildiğini ortaya koyuyor. Genel olarak değerlendirildiğinde 2019 yılında büyümenin yüzde 1,7 olmasını bekliyoruz. 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN