Pojištění pohledávek

Objevte, jak chránit Vaše podnikání proti neočekávaným komerčním rizikům s pojištěním pohledávek.

Získejte nabídku

Pojištění pohledávek chrání Vaše podnikání před nezaplacenými fakturami z obchodní činnosti a tím chrání Vaše cash flow.

Abyste mohli s jistotou obchodovat, sledujeme pro Vás finanční zdraví Vašich zákazníků a poskytujeme Vám potřebné informace. Pokud se Vaši zákazníci dostanou do insolvence nebo dlouhodobě neplatí, uhradíme Vám náklady za zboží a služby a pomůžeme Vám s vymáháním pohledávek, kde Vám vznikla škoda.

Video na téma pojištění úvěru
​ ​
​ ​
  • Nejprve je zapotřebí zkontrolovat finanční zdraví Vašeho zákazníka. Analyzujeme jeho důvěryhodnost a finanční stabilitu.
  • Každému Vašemu zákazníkovi (kterého si přejete pojistit) stanovíme pojistný limit, který je maximální částkou pro odškodnění v případě, že Vám tento zákazník nezaplatí.
  • Obchodujete se svými stávajícími zákazníky podle svých potřeb s tím, že kreditní riziko nezaplacení máte pokryté až do výše stanoveného limitu.
  • Aktualizujeme limity, v případě že dojde ke změně podmínek, mohou být limity zvýšeny nebo sníženy. O úpravách limitů Vás vždy včas informujeme.
  • V průběhu Vašeho podnikání si prověřujete důvěryhodnost nových potenciálních odběratelů. My buď vyjádříme souhlas, nebo Váš požadavek s vysvětlením odmítneme.
  • Vznik pojistné události: Pokud Vám zákazník nezaplatí, informujete nás. My případ posoudíme a při splnění podmínek pojistné smlouvy Vám pomůžeme s vymáháním pohledávek nebo Vám bude, vyplacena pojistná částka.
Vizualizace služby pojištění pohledávek
Zjistěte víc
Zjistěte víc
Zjistěte víc
Světový lídr
zemí celého světa
Prediktivní informace
monitorovaných firem
Pevný základ
rating od Standard & Poor’s
Kontaktujte Barboru Blaškovou
Head of Market Management & Marketing
Kontaktujte nás
Otázky a odpovědi
Aktuální novinky
Riziko nezaplacení faktur existuje, i když jsou Vaši zákazníci zavedenými firmami. Pojištění pohledávek kryje obchodní rizika u nezaplacených pohledávek. Využijte naše služby ke snížení dopadu insolvence zákazníka a ke zmírnění rizika nezaplacených faktur. Monitorujeme finanční zdraví Vašich zákazníků a hodnotíme je pomocí svého bodovacího systému. Nastavíte si limity, abyste mohli kontrolovat velikost a četnost objednávek, které přijmete od nových nebo stávajících zákazníků. Hodnocení Vašich zákazníků neustále sledujeme a informujeme Vás o změnách založených na finančních potížích, kterým čelí. Své limity si můžete upravit a řídit tak úvěrové riziko. Naše služby vymáhání pohledávek podporují Vaše vlastní procesy a optimalizují míru plateb. Skutečnost, že máte pojištění pohledávek, může zlepšit Vaše bankovní a obchodní vztahy.