Pojištění pohledávek

Pomáháme firmám převzít kontrolu nad zítřkem. Budujte své podnikání pomocí našich jedinečných obchodních znalostí a nástrojů.
Získejte nabídku

Pojištění pohledávek chrání Vaše pohledávky před nezaplacenými fakturami z obchodní činnosti a tím chrání Vaše cash flow.

Abyste mohli s jistotou obchodovat, sledujeme pro Vás finanční zdraví Vašich zákazníků a poskytujeme Vám potřebné informace. Pokud se Vaši zákazníci dostanou do insolvence nebo dlouhodobě neplatí, uhradíme Vám náklady za zboží a služby, kde Vám vznikla škoda.

  • Nejprve je zapotřebí zkontrolovat finanční zdraví Vašeho zákazníka. Analyzujeme jeho důvěryhodnost a finanční stabilitu.
  • Každému Vašemu zákazníkovi (kterého si přejete pojistit) stanovíme pojistný limit, který je maximální částkou pro odškodnění v případě, že Vám tento zákazník nezaplatí.
  • Obchodujete se svými stávajícími zákazníky podle svých potřeb s tím, že riziko nezaplacení máte pokryté až do výše stanoveného limitu.
  • Aktualizujeme limity, v případě že dojde ke změně podmínek, mohou být limity zvýšeny nebo sníženy. O úpravách limitů Vás vždy včas informujeme.
  • V průběhu Vašeho podnikání si prověřujete důvěryhodnost nových potenciálních odběratelů. My buď vyjádříme souhlas, nebo Váš požadavek s vysvětlením odmítneme.
  • Vznik pojistné události: Pokud Vám zákazník nezaplatí, informujete nás. My případ posoudíme a při splnění podmínek pojistné smlouvy Vám bude, vyplacena pojistná částka.
 
 

Získejte přístup ke komplexním informacím o měnícím se riziku Vašeho zákaznického portfolia. Sledujte a spravujte objednávky a platby s větší jistotou.

Vaše pohledávky jsou chráněny a Vaše cash flow a zisk jsou ve větším bezpečí. Stabilita Vaší společnosti neunikne bankám, auditorům ani investorům.

Objevte příležitosti růstu a expanze. Uvolněte zdroje na rozvoj obchodních vztahů s novými zákazníky na nových trzích.
Světový lídr
zemí celého světa
Prediktivní informace
monitorovaných firem
Pevný základ
rating od Standard & Poor’s
ZÍSKEJTE NABÍDKU
Riziko nezaplacení existuje, i když jsou Vaši zákazníci zavedenými firmami. Pojištění pohledávek pokrývá obchodní a politická rizika bránící zaplacení peněz, které Vám dluží. Využijte naše pojistky ke snížení dopadu insolvence zákazníka a ke zmírnění rizika nezaplacení. Monitorujeme finanční zdraví Vašich zákazníků a hodnotíme je pomocí svého bodovacího systému. Nastavíte si limity, abyste mohli kontrolovat velikost a četnost objednávek, které přijmete od nových nebo stávajících zákazníků. Hodnocení Vašich zákazníků neustále sledujeme a informujeme Vás o změnách založených na finančních potížích, kterým čelí. Své limity si můžete upravit a řídit tak úvěrové riziko. Naše služby vymáhání pohledávek podporují Vaše vlastní procesy a optimalizují míru plateb. Skutečnost, že máte pojištění pohledávek, může zlepšit Vaše bankovní a obchodní vztahy.