Corporate Advantage

Chraňte a rozšiřujte své podnikání. Mějte jistotu při obchodování a placení.

Co je Corporate Advantage?

Corporate Advantage je pojištění, které pokrývá pohledávky z obchodního styku na domácích i exportních trzích. Je to ochrana proti nezaplacení Vašich pohledávek za Vašimi zákazníky z důvodu jejich insolvence nebo nezaplacení v dohodnuté lhůtě splatnosti.

Má jednoznačnou pojistnou strukturu, která nabízí výběr z více než 80 možností a jednoduché formulace umožňující rychlé nalezení informací. Nejprospěšnější je pro středně velké a velké společnosti, které vyžadují vlastní řešení svých firemních, odvětvových a růstových potřeb.  

SROZUMITELNÉ

Jednoznačná pojistná struktura a formulace. Každý subjekt je jasně identifikován ve zvláštním oddíle, takže můžete rychle zjistit potřebné informace.

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Obchodujete v zahraničí? Doma? S třetími stranami? Corporate Advantage nabízí výběr z více než 80 možností, díky čemuž Vám dodáme řešení na míru, které Vám umožní bezpečně obchodovat doma i v zahraničí.

OPTIMALIZOVANÉ

Koncipováno v zájmu optimalizace každého kroku správy pojištění pohledávek. Zvláštní důraz je kladen na snadnou ovladatelnost s cílem snížit čas strávený administrací.

Pojďme navázat spolupráci

Získejte nabídku

Jako ředitel nebo manažer středně velké společnosti jste konfrontováni s výzvou v podobě řízení pohledávek za stávajícími i novými zákazníky. Vidíte přínos rozhodovacích nástrojů, které snižují riziko nezaplacení, když usilujete o růst. Corporate Advantage Vám přináší podporu společnosti Euler Hermes, která je jedním z hlavních hráčů v oblasti pojištění pohledávek a záruk. Nabízíme řadu služeb navržených pro potřeby malých a středně velkých společností a úzce spolupracujeme i s nadnárodními společnostmi. Spoluprací s námi získáte přístup k online informacím, které monitorují Vaše současné i potenciální zákazníky. S naší podporou se můžete soustředit na budování svého podnikání s jistotou.