Pojistné záruky

Zaručená platba pro Vás i Vaše zákazníky

 

Co jsou pojistné záruky?

 

Poskytněte Vašim mezinárodním obchodním partnerům cennou jistotu. Díky záruce vystavené Vaším jménem budou Vaši obchodní partneři  vědět, že jste schopni splnit své smluvní závazky.  Pokud využijete naši záruku, jako nezávislý ručitel převezmeme Vaše závazky vůči třetí straně.  Jsme rychlí, flexibilní a globálně uznávaní, a tak ideální finanční partner pro Vaše podnikání.

Jaké typy pojistných záruk EH nabízí?

Naše znalosti a odbornost v jednotlivých hospodářských odvětvích nám umožňují poskytnout Vám standardní řešení v oblasti záruk, jako například:

Záruky za nabídku

  • Variabilní doba trvání
  • Spolehlivost nabídky ve výběrovém řízení

 

Záruky za vrácení akontace

  • Variabilní doba trvání
  • Řádné použití zálohových plateb za smluvní závazek

 

Celní, daňové a odvodové záruky

  • Variabilní doba trvání
  • Vypořádání celních a daňových závazků za orgány státní správy

Záruky za řádné provedení smlouvy

  • Variabilní doba trvání
  • Řádné plnění smluvního závazku

 

Záruky za vady v záruční době

  • Variabilní doba trvání
  • Odstranění nedostatků v průběhu záruční doby smluvního závazku

 

Tento seznam standardních typů záruk není vyčerpávající, EH nabízí mnoho dalších typů záruk, včetně řešení záruky na míru dle Vašich potřeb.  

JISTOTA

Náš rating AA od agentury Standard & Poor’s poskytuje Vašim obchodním partnerům a příjemcům záruk jistotu pro obchodování doma i v zahraničí.

LIKVIDITA

Využijte naše záruky a uvolněte své kapacity krátkodobého bankovního financování. Dodatečnou likviditu budete mít k dispozici pro jiné výzvy vyžadující peněžní prostředky.

ROZSAH

Rozšiřujte své podnikání na nové trhy. Využijte naše globální poznatky, místní působnost a hluboké odborné znalosti k zajištění svých potřeb v oblasti záruk v mezinárodním obchodu.

Kontaktní osoby: Miroslav Ingeduld a Jana Bernardová

Pojďme navázat spolupráci

Získejte nabídku


Vaši obchodní partneři mohou požadovat záruky před uzavřením obchodního případu s Vaší společností. Můžete se spolehnout, že Vám pomůžeme budovat trvalá a úspěšná obchodní partnerství. Během záruky vystupujeme jako nezávislý ručitel a přebíráme Vaše závazky vůči třetí straně. Naše záruky mají vysokou bonitu založenou na ratingu AA od agentury Standard & Poor’s. Po celém světě máme své zástupce, kteří využijí svých znalostí trhu, aby Vám pomohli analyzovat rizika a nastavit ochranu, kterou potřebujete. Po důkladné analýze a posouzení Vašeho podnikání a požadavků jakékoli smlouvy, o kterou se ucházíte, Vám navrhneme nejvhodnější typ záruky. Můžete se spolehnout na to, že Vám vystavíme záruky, které Vaše společnost potřebuje pro obchodování na mezinárodních trzích, a že Vám pomůžeme získat důvěru Vašich obchodních partnerů na trzích po celém světě.