Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

Hvordan kan jeg bruke ytterligere bankfinansiering?

 

Det å administrere og få tilgang til driftsmidler er ofte en utfordring for mindre bedrifter. Etter hvert som muligheter dukker opp og veksten skyter fart, øker trykket på din finansielle stilling og finansielle beregninger blir dessuten mer komplekse. Diskusjon med banksjefen blir et daglig moment og finansteamet jobber på spreng mens forskjellige scenarioer forberedes.

Det finnes et rekke alternativer du kan utforske for å få tilgang til finansiering, forbedre finansielle vilkår eller finne bedriftslån med lav rente. Én nøkkelfaktor er å sørge for at du har et solid forhold med banken, og forklar på en tydelig måte hvordan bedriftens økonomi er strukturert, i tillegg til hvordan du genererer inntekter og beskytter marginene dine. Hvis du kan vise at du gjør alt etter boken, kan dette gi deg en fordel i forhandlingene mens potensielle långivere utfører risikoanalyser og tar nødvendige forhåndsregler.

Kredittforsikring kan tilføre en ny dimensjon. Det å ha på plass en retningslinje som underbygger forholdet til kunder, spesielt i vekstmodus når mange kunder forhandler med bedriften din for første gang, indikerer at du er oppmerksom på risikokontroll og har evnen til å dra nytte av effektive finansielle instrumenter. Med kredittforsikring får bedriften din tilgang til svært nyttige informasjonskilder, som kan gjøre videre planlegging og salgsprognoser mer pålitelig.  

Banker kan reagere på disse indikatorene på forskjellige måter, alt etter bedriftens behov og hvilke strategier du følger. En økning i kassekreditt, en bedre rente på fordringsfinansiering eller tilgang til andre fasiliteter kan støtte det neste trinnet i et eksportmarked eller på hjemmeområdet. Du kan også vurdere en lavere lånerente.

Bruk av kredittforsikring har mange fordeler. Hvis denne typen policy er ny for deg, kan du ta kontakt med ekspertteamet vårt nå, så hjelper de deg gjennom det grunnleggende og forklarer hvilke fordeler bedriften din får.

Håndter og få tilgang til driftsmidler