Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Guide: Forbered virksomheten din på Brexit i fem trinn

Et såkalt hard Brexit er nærmere nå enn før, og hvis Boris Johnson gjennomfører det, vil Storbritannia forlate EU uten noen form for overgangsordning. Det betyr at de er ute fra 31. januar 2020, uten å ha på plass klare avtaler for blant annet grenseoverskridende handel. Den store graden av usikkerhet vil utvilsomt ramme de britiske virksomhetene hardt – og hvis du handler eller samarbeider med britene, vil dette også ramme din virksomhet.

Følg de fem tipsene våre for å forberede virksomheten din på fremtiden, slik at dere ikke blir for utsatt for omskiftelige politiske forholdene.

1. Forbered dere på det verste

Vi anslår at en hard Brexit kan føre til to års lavkonjunktur og innføring av en toll på 5 %. Dere bør allerede nå estimere hvordan dette vil påvirke dere og planlegge hva dere skal gjøre for å innhente det tapte.

2. Identifiser de beste samarbeidspartnerne deres

Finn frem til de mest lojale kundene og leverandørene. Hvem er det for eksempel som kjøper de dyreste produktene? Hvem ber ikke om rabatt? Hvem betaler alltid med det samme? Sørg for å pleie og styrke forholdet til dem, for å sikre at dere blir prioritert eller i verste fall orientert, hvis de plutselig står i gjeld uten mulighet for å levere eller betale.

3. Utvid din krets av nøkkelpersoner

Det er fortsatt en overhengende fare for at dyktige medarbeidere vil flytte fra Storbritannia for å søke nye karriereveier i andre EU-land. Det kan bety at din nærmeste kontaktperson hos de britiske leverandørene og kundene dine vil forsvinne. Sørg derfor for at du skaper dialog med andre ledd i virksomheten, slik at du kan benytte deg av denne relasjonen, hvis du eventuelt mister din nærmeste samarbeidspartner.

4. Ha kontroll over detaljene

Sørg for at advokatene dine går gjennom alle kontrakter med britiske samarbeidspartnere og vurder å utarbeide klausuler som f.eks. innebærer at leverandørene dine skal kunne levere de samme materialene som i dag, noe de kanskje ikke har mulighet til hvis deres egne leverandøravtaler ødelegges. Selv om din egen virksomhet kan virke sterk, kan den påvirkes hvis det finnes svake ledd i forsyningskjeden. Det er meget trolig ettersom vi forventer at det vil være en økning på 9 % i virksomheter som blir insolvente. Det er et problem med mindre du har en kredittforsikring.

5. Vær bevisst på prisene

Vurder om det gir mening å kjøpe inn ekstra ytelser og produkter nå, slik at du får det til en kjent pris før det skjer forandringer. På den andre siden bør du vurdere om det er lurere og ikke minst om det kan la seg gjøre – å endre strategi for ikke å være sårbar overfor de politiske forandringene.
 
Vi følger situasjonen tett og beregner, analyserer og gir råd om hvilke konsekvenser det kan få for norske leverandører og kunder samt hvordan man kan sikre virksomheten og virksomhetens økonomi.