UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI
(KREDYTU KUPIECKIEGO)

Pomagamy firmom przejąć kontrolę nad przyszłością.  Buduj swój biznes dzięki sile naszej wyjątkowej analityki biznesowej.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Na czym polega
ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie nalezności (zwane również ubezpieczeniem kredytu kupieckiego) zapewnia pokrycie należnych wierzytelności przez okres 12 miesięcy, co stanowi gwarancję utrzymania płynności finansowej. Oferujemy monitorowanie i raportowanie na bieżąco kondycji finansowej Twoich klientów, abyś mógł prowadzić działalność bez obaw.  Jeśli Twoi klienci staną się niewypłacalni lub utracą na dłużej zdolność do dotrzymywania zobowiązań, otrzymasz odszkodowanie za koszty dostarczonych towarów i świadczonych usług.

Ubezpieczenie należności chroni Państwa firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym.  Z kolei gwarancje ubezpieczeniowe zwalniają z potrzeby uruchomienia linii kredytowej.
Ubezpieczenie nalezności Euler Hermes

Uwaga na wyłudzenia.
Jak ubezpieczyć faktury..

Oszuści podszywają się pod znane, renowowane firmy (ostatnio na przykład: John Lewis, Sainsbury). Dostawcy nie są świadomi, że towar, który wysyłają pod wskazany adres nie został w rzeczywistości zamówiony przez firmę, której nazwa widnieje na zamówieniu i która została zgłoszona do ubezpieczenia.

W praktyce zgłoszenia do ubezpieczenia dotyczą firm wiarygodnych i rzetelnych, których zdolność kredytowa z reguły zostaje natychmiast potwierdzona stosowanym limitem kredytowym. Podszywanie się pod znane i wiarygodne firmy ma na celu uśpienie czujności dostawców, tak by szybko doprowadzić do wysyłki towarów.

DODATKOWA OCHRONA NALEŻNOŚCI JEST MOŻLIWA

Uzyskaj dostęp do kompleksowych i aktualnych informacji o zmieniającym się ryzyku w portfelu klientów. Śledź i zarządzaj zamówieniami klientów oraz płatnościami z większą pewnością.
Należności handlowe są chronione, a przepływy gotówkowe i zyski – lepiej zabezpieczone. Banki, audytorzy i inwestorzy zaczną wyżej cenić kondycję Twojego biznesu.
Identyfikacja możliwości rozwoju i ekspansji. Uwolnienie zasobów, aby móc rozwijać sprzedaż na rzecz nowych klientów
NAPISZ DO NAS

Jak działa ubezpieczenie należności?

Analizujemy zdolność kredytową oraz stabilność finansową Państwa klientów, z którymi wymiana handlowa objęta jest ubezpieczeniem. Przyznajemy im specjalny limit kredytowy. W przypadku, gdy klient nie spłaci swoich zobowiązań, wypłacimy Państwu odszkodowanie do wysokości przyznanego limitu.

W zakresie naszej odpowiedzialności leży ciągłe i aktywne monitorowanie wypłacalności i zdolności kredytowej Państwa kontrahentów. Gromadzimy informacje na temat kontrahentów oraz podmiotów gospodarczych. Odwiedzamy klientów, ale też korzystamy z dostępnych archiwów, historii płatniczej danego kontrahenta, raportów finansowych czy informacji uzyskanych od wszystkich ubezpieczających, którzy sprzedają swoje towary i usługi tym samym klientom.

Dane są cały czas aktualizowane oraz weryfikowane w dostępnych źródłach. Jeżeli okaże się, że jeden z Państwa partnerów ma trudności finansowe, powiadomimy Państwa o podwyższonym ryzyku oraz pomożemy ustalić plan działania, który zmniejszy lub wykluczy straty, sugerując ograniczenie zaangażowania z tytułu kredytu kupieckiego.
Ubezpieczenie należności, kredytu, faktur
Ubezpieczenie należności
Z analizy Euler Hermes wynika, że w I półroczu 2017 roku niewypłacalność ogłosiło 418 przedsiębiorstw przy 362 w analogicznym okresie 2016 roku. Niewypłacalność wzrosła przede wszystkim w sektorze produkcji (o 24 proc.), hurcie (o 21 proc.) i transporcie (o 18 proc.). O 3 proc. wzrosła też niewypłacalność firm z branży budownictwa. Mimo że do końca maja 2017 roku wartość rynku budowlanego wzrosła o 4,5 proc. rdr., to w 2016 roku w tym samym czasie spadła o 12,5 proc."

  

Globalny lider

+400

krajów na całym świecie
Analizy predykcyjne

+15K

monitorowanych firm
Solidne podstawy

240

od Standard & Poor's

Zapytaj o ofertę

ZAPYTAJ O OFERTĘ