PODSTAWOWE INFORMACJE
Wchodząc na strony internetowe Euler Hermes, akceptujesz opisane poniżej warunki wykorzystywania podanych tu informacji.

KORZYSTANIE ZE STRON EULER HERMES
Strony internetowe Euler Hermes służą przedstawieniu wyłącznie podstawowych informacji o grupie Euler Hermes i jej ofercie. Pytania dotyczące poszczególnych produktów i usług powinny być kierowane do spółek lub oddziałów regionalnych odpowiedzialnych za oferowanie danego produktu lub usługi. Żadna z informacji zawartych na stronach internetowych Euler Hermes nie może być traktowana jako oferta handlowa, lub jakiekolwiek zobowiązanie. Grupa Euler Hermes dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach internetowych były jak najbardziej aktualne, to jednak nie spoczywa na nas żaden zobowiązanie w tym zakresie

 PRAWA WŁASNOŚCI
Cała zawartość stron internetowych Euler Hermes wraz z informacjami ze spółek zależnych stanowi wyłączną własność grupy. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, transmitowanie, publikowanie, sprzedawanie oraz wykorzystywanie fragmentów lub całości do tworzenia nowych treści lub wizualizacji jest zabronione bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Allianz Group.

MARKI HANDLOWE, USŁUGOWE I LOGOTYPY
Marki handlowe, usługowe i logotypy (znaki) widoczne na stronach internetowych Euler Hermes lub jakiejkolwiek innej spółki należącej do Allianz Group są własności poszczególnych spółek. Wykorzystywanie jakichkolwiek znaków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgodny danej spółki Allianz Group jest zabronione.

BEZ GWARANCJI
Wszelkie informacje, grafiki i linki znajdujące się na stronach Euler Hermas mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Euler Hermes nie gwarantuje dokładności, szczegółowości, kompletności i prawdziwości informacji zawartych na stronach Allianz. Nie ponosi także odpowiedzialności za usterki lub pomyłki w tekście lub innej zawartości stron internetowych Euler Hermes. Euler Hermes nie gwarantuje również, iż dostępność i funkcjonalność stron będzie przebiegała bezusterkowo, a także, że strony będą wolne od wirusów komputerowych lub innej szkodliwej zawartości

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Grupa Allianz i spółki należące do Allianz Group nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe lub celowe zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w oprogramowaniu lub sprzęcie w czasie korzystania ze stron Allianz lub ze względu na brak możliwości korzystania z tych stron. Nie ponosi także odpowiedzialności za spowolnienia transmisji danych, wirusy lub inne szkodliwe komponenty powiązane z funkcjonowaniem stron Euler Hermes bez względu na to, czy Allianz Group lub spółki należące do Allianz Group były świadome występowania tych szkodliwych komponentów.

STRONY HYPERLINKOWANE LUB REKOMENDOWANE
Allianz Group składa się z szerokiego spektrum spółek, z których wiele działa pod swoimi własnymi nazwami. Większość z nich ma swoje własne strony internetowe gdzie prezentują informacje na temat swojej działalności i oferowanych produktów. W sytuacjach, w których było to możliwe, zostały wprowadzone rekomendacje lub hiperlinki w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji. W czasie użytkowania poszczególnych rekomendowanych lub hiperlinkowanych stron możliwe jest opuszczenie stron Euler Hermes. Informacje na rekomendowanych lub hiperlinkowanych stronach nie są monitorowane lub analizowane przez Allianz Group, co oznacza, iż Allianz Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niekompletność, błędy lub pomyłki na tych stornach, jak również inną zawartość dostępną, rekomendowaną lub hiperlinkowaną na tych stronach. Allianz Group nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek rekomendowanej lub hiperlinkowanej strony. Rekomendowanie lub hiperlinkowanie jest dokonywane wyłącznie dla wygody użytkowników i nie oznacza jakiejkolwiek odpowiedzialności Allianz Group. Korzystanie z rekomendowanych lub hiperlinkowanych stron jest dokonywane na wyłączne ryzyko użytkownika. Allainz Group zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdym terminie wybranej rekomendacji lub hiperlinku. Wchodząc na strony Euler Hermes akceptujesz obowiązek przestrzegania zasad użytkowania każdej strony rekomendowanej lub hiperlinkowanej do stron Euler Hermes.

POŁĄCZENIA TYPU LINK DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ
Dopuszczalne jest stosowanie połączenia typu link do strony Euler Hermes, ale wyłącznie do strony domowej (głównej) i pod warunkiem, że jakiekolwiek odwołania do Euler Hermes są wiarygodne i nie wprowadzają w błąd.

DOSTARCZONE INFORMACJE
Wszystkie informacje lub materiały dostarczone do Allianz Group ze strony Euler Hermes będą traktowane jako własność Allianz Group. Przesyłając jakiekolwiek informację lub materiały do nas poprzez stronę internetową Allianz, użytkownik internetu gwarantuje nam nielimitowaną, bezzwrotną licencję na użytkowanie, kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, transmitowanie i dystrybuowanie tych materiałów lub informacji. Zgadza się ponadto, iż Allianz Group będzie mieć prawo wykorzystywania w każdym celu, każdego pomysłu lub koncepcji, know-how lub technik, które zostanie nam dostarczone poprzez strony Euler Hermes. Allianz Group nie będzie zobowiązana do zachowania poufności dostarczonych informacji, poza informacjami, zgodnie z zasadami ustalonymi w Allianz Group, mającymi wpływ na kontakty z klientami, ustalonymi w oddzielnych umowach lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

LOKALNE WYMOGI PRAWNE
Strona Euler Hermes nie jest kierowana do żadnej osoby znajdującej się pod jakąkolwiek jurysdykcją (z powodu narodowości, miejsca zamieszkania lub innych przyczyn), wobec której publikowanie lub udostępnianie strony Euler Hermes jest zabronione. Osoby, wobec których jest to zabronione nie mają prawa korzystać ze stron Allianz Group.

ZASTRZEŻENIE PRAW
Grupa Euler Hermes zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, rozbudowywania lub usuwania fragmentów niniejszych warunków w każdym czasie.