covid-identyfikacja-oznak-ostrzegawczych-dotyczących-niewypłacalności-firmy

Covid-19: identyfikacja oznak niewypłacalności firmy

Dzięki ogromnemu zastrzykowi środków finansowanych przez państwo, przeznaczonych na rynki globalne, wiele firm nie musiało zmagać się w ostatnim okresie z opóźnieniami w płatnościach i niewypłacalnością, jak miało to miejsce wcześniej. Niemniej jednak, jak podkreślamy to w naszym artykule Ryzyko niewypłacalności: zrozumienie efektu domina Covid-19, ta sytuacja nie będzie trwać długo.

Oczekuje się, że rządy zaczną w tym roku wycofywać pomoc państwową, co oznacza, że wyzwaniem stojącym obecnie przed prezesami i dyrektorami finansowymi jest rozpoznanie klientów i dostawców wysokiego ryzyka, w celu ochrony swojej firmy przed niewypłacalnością.

Różnice między ryzykiem niewypłacalności klienta i dostawcy

Ryzyko związane z niewypłacalnością klientów jest oczywiste: bez odpowiedniej ochrony Twojej firmie grozi nie tylko potencjalnie katastrofalna strata finansowa, jeśli sprzedajesz na warunkach kredytowych, ale istnieje również możliwość przewlekłego (i kosztownego) postępowania sądowego. W międzyczasie, ryzyko związane z niewypłacalnością dostawców może wydawać się mniej bezpośrednie, ale może ono mieć równie negatywne skutki - od utraconych zaliczek i depozytów po przerwanie produkcji oraz świadczenia usług, co z kolei może również prowadzić do niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Identyfikacja ryzyka niewypłacalności w łańcuchu dostaw ma kluczowe znaczenie, ale jak dokładnie wyglądają firmy klientów i dostawców o szczególnie wysokim ryzyku ze względu na pandemię Covid i czy są one łatwe do wykrycia?

Nasze wskazówki dotyczące identyfikowania klientów szczególnie wrażliwych z powodu pandemii Covid

Zdaniem Marine Bochot, Head of Group Credit Underwriting w firmie Euler Hermes, identyfikacja klientów szczególnie wrażliwych z powodu pandemii Covid może być skomplikowana, ponieważ często wiąże się z konicznością ułożenia prawdziwej układanki obejmującej szereg czynników, które w połączeniu ze sobą zwiększają ryzyko niewypłacalności firmy.

Marine wyjaśnia, że jednym z kluczowych czynników zwiększających ryzyko wystąpienia efektu domina w odniesieniu do niewypłacalności jest sektor, w którym klient prowadzi swoją działalność. „Dla przykładu, przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej, detalicznej sprzedaży artykułów niespożywczych, przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego stanowią obecnie większe ryzyko niewypłacalności”. „Ma to miejsce dlatego, że granice zostały zamknięte, ruch drogowy był minimalny, mobilność została wstrzymana, ludzie nie mogli się spotykać ani przemieszczać, a także nie byli w stanie konsumować lub zmienili swoje przyzwyczajenia konsumpcyjne - na przykład kupując w Internecie”.

„W rzeczywistości, wiele przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach, które polegają na wymianie fizycznej i interakcjach społecznych w zakresie towarów i usług, zostało dotkniętych przez kryzys Covid jako pierwsze. Dlatego firmy te bardziej intensywnie odczuwały potrzebę szybkiego dostosowania swoich modeli operacyjnych i struktury kosztów. Firmy, którym brakuje tej elastyczności, są bardziej narażone na niewypłacalność i potencjalny efekt domina w łańcuchu dostaw”.

Najlepszym tego przykładem jest branża pasażerskich linii lotniczych. Linie lotnicze, które dysponowały zwinnością i elastycznością w zakresie przekształcenia lub przeniesienia części działalności z obsługi pasażerów na transport towarowy radziły sobie podczas pandemii znacznie lepiej.

Czynniki ryzyka niewypłacalności firm

W naszym najnowszym raporcie Jak zaszczepić gospodarkę podkreślamy konieczność zwrócenia uwagi na wrażliwość poszczególnych sektorów. Podkreśla on, że efekt domina niewypłacalności przedsiębiorstw może mieć poważne konsekwencje dla firm już w drugiej połowie 2021 r., a większość branż nie powróci do poziomu obrotów i rentowności sprzed kryzysu aż do początku 2022 r. Niemniej jednak, transport lotniczy (sprzęt i usługi) oraz handel detaliczny artykułami niespożywczymi wyraźnie znajdują się w jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji i prawdopodobnie nie powrócą do poziomu sprzed kryzysu aż do 2023 r., przez co firmy z tych sektorów będą bardziej podatne na efekt domina i będą ponosić większe ryzyko jako klienci. Inne czynniki zwiększające wrażliwość przedsiębiorstw na ryzyko obejmują duże uzależnienie od handlu międzynarodowego i brak wystarczających inwestycji w zakresie transformacji cyfrowej.

Firmy o znacznie osłabionych bilansach i słabych przepływach pieniężnych to kolejna czerwona flaga, stanowiąca ostrzeżenie dla dyrektorów finansowych i ich menedżerów kredytowych. Ta kategoria ryzyka obejmuje klientów łańcucha dostaw, którzy już mają do czynienia z wysokim zadłużeniem lub obciążonych wysokimi odsetkami oraz wysoką strukturą kosztów stałych. Obejmuje ona również firmy z niskimi marżami operacyjnymi oraz te, które mają trudności z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań finansowych.

Marine mówi: „Firmy najbardziej narażone w tej grupie to te, które nie były wystarczająco szybkie, aby zabezpieczyć sobie pożyczki gwarantowane przez państwo. Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji bez wsparcia państwa zazwyczaj mają obecnie do czynienia z bankami, które niechętnie oferują kredyty dotyczące ryzyka o średnim profilu kredytowym. To stawia je w jeszcze trudniejszej sytuacji ”.

Jak rozpoznać oznaki ryzyka niewypłacalności firmy i jej trudności finansowych

Jeśli chodzi o sygnały ostrzegawcze dotyczące problemów finansowych i niewypłacalności wśród klientów, należy zadać sobie następujące pytania dotyczące firm, z którymi prowadzisz transakcje. Punkty te tworzą ruchomą skalę, na której przedstawione zostały poszczególne problemy w kolejności odpowiadającej ich rosnącemu znaczeniu. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej jest odpowiedzi „tak” na te pytania, tym wyższy jest poziom ryzyka firmy.

•    Czy płatność faktur zajmuje obecnie Twojemu klientowi więcej czasu?
•    Czy zwrócił się z prośbą o renegocjację umów?
•    Czy występuje tendencja do opóźnień w dostawach… a nawet inicjowania sporów z tego tytułu?
•    Czy instytucje finansowe odmawiają wsparcia klientowi podczas odnawiania umów?
•    Czy klient próbował przejść na alternatywne źródła finansowania?
•    Czy kurs jego akcji jest niski? Czy ma tendencję spadkową?
•    Czy wzrosły ceny swapów zabezpieczenia ryzyka kredytowego (CDS)?
•    Czy Twój klient stracił ostatnio ważnego klienta/dostawcę?
•    Czy pojawiły się na jego temat negatywne informacje w prasie?
•    Czy któryś z członków wysokich szczebli zarządzania jego firmy nieoczekiwanie zrezygnował?
•    Czy Twój klient nie jest w stanie płacić pensji swoim pracownikom/składek na ubezpieczenie społeczne?
•    Czy zatrudnił doradców do spraw restrukturyzacji?

Marine uważa, że w obecnej sytuacji gospodarczej, znajomość i świadomość ryzyka ma pierwszorzędne znaczenie. Jak mówi: „Sytuacja jest złożona, więc musisz mieć pełne informacje w zakresie 360 stopni na temat tego, co dzieje się wokół Twojej firmy i jej partnerów. Oznacza to konieczność bacznego przyglądania się wszystkim czynnikom, które mogą prowadzić do niewypłacalności firmy i uwzględnienie ich w strategii zarządzania relacjami handlowymi”.

Uzyskanie tak szczegółowych informacji nie jest łatwe, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zasoby mogą być ograniczone, w szczególności w czasach tak trudnych pod względem ekonomicznym. Niemniej jednak, ponieważ domino niewypłacalności firm może nastąpić już od drugiej połowy 2021 r., istotne jest, aby wszystkie firmy były w pełni świadome otoczenia, w którym działają.

Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na predykcyjną ochronę przed ryzykiem niewypłacalności firm

Marine podsumowuje: „Jeśli masz ubezpieczenie kredytu kupieckiego, pozostań w bliskim kontakcie ze swoim ubezpieczycielem. Nie tylko jest on dostawcą informacji, ale także uczestnikiem rynku, więc w jego interesie leży zapewnienie odpowiedniego poziomu zrozumienia sytuacji, aby skutecznie zarządzać ryzykiem dotyczącym łańcucha dostaw i odzyskiwać potencjalne złe długi. Jeśli nie masz ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zdecydowanie polecam jak najszybsze ubezpieczenie się. Jeśli jednak jesteś zdeterminowany, aby nie korzystać z takiego ubezpieczenia, powinieneś przynajmniej korzystać z raportów oceniających ryzyko w odniesieniu do partnerów biznesowych, ponieważ w większości przypadków obejmują one szacunek prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez danego klienta.”

Uproszczeniem byłoby myślenie, że ubezpieczenie kredytu kupieckiego zaczyna się i kończy wraz ze składkami i wypłatami. Branża koncentruje się w coraz większym stopniu na profilaktyce predykcyjnej. Innymi słowy, skuteczny ubezpieczyciel kredytu kupieckiego zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zidentyfikować partnerów handlowych wysokiego ryzyka i przerwać łańcuch potencjalnych upadłości, zanim będzie on mógł się rozpocząć. Na przykład, nasze oceny ryzyka są opracowywane w oparciu o dane pochodzące z naszej firmowej sieci wywiadu gospodarczego, która analizuje codzienne zmiany wypłacalności przedsiębiorstw stanowiących 92% światowego PKB.

Gdy firmy staną w obliczu reakcji łańcuchowej niewypłacalności w ramach globalnych łańcuchów dostaw, dane o tak dużej szczegółowości pozwolą zachować zaufanie niezbędne w wymianie handlowej, a płatności będą realizowane bez względu na sytuację.


W trzecim artykule z naszej serii dotyczącej efektu domina niewypłacalności spowodowanych pandemią Covid-19 koncentrujemy się na proaktywnych krokach, które firmy powinny podjąć, aby zapewnić sobie ochronę przed ryzykiem dotyczącym łańcucha dostaw. Obejmuje to najlepsze strategie zmniejszania ryzyka w odniesieniu do prowadzonej działalności i partnerstwa, które możesz stworzyć, aby osiągnąć nowy poziom świadomości ryzyka.
Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy stan faktyczny – niezdolność do regulowania zobowiązań na rzecz wierzycieli. Do końca ubiegłego roku były to upadłość likwidacyjna, jak i układowa. Po zmianie prawa, w tym roku, postępowanie układowe oddzielono, dla podkreślenia zmiany wyodrębnione postępowania naprawcze nie mają już w nazwie „upadłości”. Dla zachowania porównywalności danych bieżących z tymi z lat ubiegłych (gdy postępowanie układowe było rodzajem upadłości) nadal traktujemy łącznie wszystkie przypadki postępowań upadłościowych i naprawczych, jako niewypłacalność przedsiębiorstw. Ponadto nadal otworzenie tych postępowań oznacza dla dotychczasowego dostawcy de facto brak bieżącej płatności – z tego powodu Euler Hermes na całym świecie, pod pojęciem niewypłacalności, rozumie zarówno przypadki likwidacji firm, jak i wszczęcia w ich przypadku procesów naprawczych (jak np. objecie w USA firmy ochrona przed wierzycielami z tytułu Chapter 11).
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA. W 2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2018 roku 962 mld €.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.