Askel askeleelta: Näin markkinat palaavat ”Business as Usual”

Askel askeleelta: Näin markkinat palaavat ”Business as Usual” -tilanteeseen COVID-19-koronavirusepidemian jälkeen

Heinäkuu 2020

Toimistot eri puolilla maata ja suuressa osassa maailmaa täyttyvät vähitellen jälleen työntekijöistä COVID-19-tartuntauhan tyhjennettyä työpaikat. Moottoriteillä on monin paikoin odotettavissa ruuhkaa ja jonoja, ja suurin osa ravintoloista on avannut jälleen ovensa. Yhteiskunta avautuu askel askeleelta, ja olemme palaamassa normaaliin työntekoon ja päiväjärjestykseen, samalla kun toivomme pystyvämme välttymään toiselta tartunta-aallolta.

Kaikki viittaa kuitenkin siihen, että edessä on vielä pitkä matka, ennen kuin kaikki palautuu entiselleen ja toiminta alkaa jälleen muistuttaa maaliskuussa tapahtunutta sulkeutumista edeltävää tilannetta. Tämän osoittaa eri markkinoilta ja toimialoilta kerättyjä tietoja koskeva analyysi, jonka esittelemme raportissa nimeltään “Reopening the World: Beware of False Starts”. Se on ladattavissa tästä.

Ana Boata, Euler Hermesin makrotaloudellisen tutkimuksen päällikkö, on tunnistanut neljä käynnissä olevan kriisin vaihetta, jotka auttavat saamaan yleiskuvan tästä erityisen poikkeuksellisesta tilanteesta.

 

Ensimmäinen vaihe: Kansallinen sulkeutuminen

”Ensimmäisessä vaiheessa useimpien maiden hallitukset sulkivat yhteiskuntansa yleisellä tasolla ”käyrän taittamiseksi” ja siten tartunnan leviämisen rajoittamiseksi”, Ana Boata selittää.

Sulkeminen pysäytti huomattavan osan markkinoiden toiminnasta ja supisti jyrkästi yleistä aktiivisuustasoa.

Se aiheutti markkinoilla sokin ja merkitsi kriisin alkamista. Markkinoiden on pohjimmiltaan toivuttava sulkeutumisen vaikutuksista, mutta matkan varrella on useita esteitä, joista kerrotaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Siksi normaaleihin olosuhteisiin palaaminen vie enemmän aikaa kuin ehkä voitaisiin uskoa.

Samalla juuri tässä ensimmäisessä vaiheessa tehtiin päätöksiä taloudellisista apupaketeista, joilla pyrittiin tukemaan elinkeinoelämää ja siten työmarkkinoita.

Toinen vaihe: Varovainen uudelleen avaaminen

Yhteiskunta avautuu jälleen vähän kerrallaan, ja yhä useammat ihmiset palaavat työhön ja normaaliin arkeen, jolloin kulutus alkaa vähitellen lisääntyä ja yhteiskunnan rattaat alkavat pyöriä uudelleen. Rattaat pyörivät hitaasti mutta ainakin ne pyörivät.

Useimpien maiden hallitukset ovat ottaneet käyttöön strategioita virustestausten lisäämiseksi ja uusien tautitapausten eristämiseksi sekä kohdennetun karanteenin järjestämiseksi, jotta COVID-19-virustartuntojen leviämistä pystytään torjumaan jatkuvasti. Monet maat kartoittavat myös mahdollisuuksia kulutuksen lisäämiseen.

Rajoilla on kuitenkin edelleen käytössä huomattavia rajoituksia, ja suurin ongelma juuri nyt on Ana Boatan mukaan se, ettei ole olemassa maiden rajojen avaamista koskevaa yhteistä strategiaa.

”Juuri nyt yksittäiset maat saavat itse luoda oman strategian rajojen avaamiseksi, ja niin kauan kuin avaamista ei ole koordinoitu kansainvälisellä tasolla, markkinoiden uudelleen avaaminen vie paljon pidemmän ajan”, hän arvioi.

Erilaiset paikalliset strategiat nimittäin hankaloittavat kansainvälistä kauppaa ja häiritsevät kuljetusalaa. Tämä viivästyttää normaaleihin oloihin siirtymistä.

Kolmas vaihe: Takaisin raiteille

Jos kaikki menee hyvin seuraavien kuukausien aikana, yritykset voivat odottaa rajojen avautuvan kaiken aikaa yhä laajemmin, samalla kun suuria kokoontumisia koskeva kielto puretaan. Viimeksi mainittu on tosin realistinen skenaario vasta joskus vuoden 2020 kesän jälkeen, ja kolmas vaihe tulee oletettavasti kunnolla voimaan vasta syksyn aikana.

Uudelleen avautumisten lisääntyessä ja avoimien rajojen määrän lisääntyessä kasvaa myös uuden tartunta-aallon vaara. Oletamme uuden aallon puhkeavan todennäköisimmin joskus syksyn aikana, mutta riski on jo olemassa. Uusi tartunta-aalto uhkaa markkinoita uudelleen, mutta siihen ei mitä luultavimmin reagoida samalla tavalla kuin keväällä, Ana Boata arvioi.

”Käsityksemme mukaan hallitukset ovat ottaneet opikseen ensimmäisestä tartunta-aallosta, ja jos toinen aalto tulee, sulkeminen tapahtuu kohdennetusti, ei yleisellä tasolla. Tämä johtuu etenkin siitä, ettei yhteiskunnalla ole varaa siihen”, hän toteaa ja viittaa suuriin taloudellisiin apupaketteihin, joiden tarkoituksena oli estää irtisanomisia ja konkursseja kevään sulkutoimien aikana.

Valmiustasoa on nostettu yleisesti ja laitteet sekä tartunnan ehkäisystrategiat ovat valmiina. Siksi markkinoihin kohdistuvan vaikutuksen arvioidaan jäävän maltilliseksi kevään suureen sokkireaktioon verrattuna.

Neljäs vaihe: Rokote mahdollistaa “Business as Usual” -tilanteen eli paluun normaaliin liiketoimintaan

Tavoitteena ovat avoimet rajat ja sulkutoimista sekä taloudellisista apupaketeista luopuminen, mutta se onnistuu vasta sinä päivänä, kun COVID-19 on hävinnyt kokonaan tai kun siihen on löydetty rokote. Saatavillamme olevien tietojen ja ennustetun aikataulun perusteella oletamme rokotteen tulevan maailmanlaajuisille markkinoille vasta vuoden 2021 puolenvälin tienoilla.

”Tämä tarkoittaa, että rajoitukset jatkuvat siihen asti, eivätkä eri toimialat voi siksi myöskään toimia täydellä teholla ennen vuoden 2021 puoltaväliä”, Ana Boata selittää.

Sen jälkeen kuluu muutama kuukausi, ennen kuin päästään kunnolla vauhtiin, ja Ana Boata olettaa markkinoiden toimintatason saavuttavan kriisiä edeltävän tason vasta vuoden 2021 lopulla.

Yksi askel kerrallaan…
... on parempi kuin kaksi askelta eteen ja yksi taakse. Matka normaalitilanteen saavuttamiseen on pitkä, mutta voimme tulevan vuoden aikana päästä lähelle sitä, jos:

  1. uudelleen avautuminen jatkuu
  2. purettuja rajoituksia ei oteta uudelleen käyttöön
  3. rajoja avataan yhä enemmän
  4. taloudellisia tukijärjestelmiä ei poisteta liian nopeasti tai liian aikaisin
  5. avoimuuden tasoa koordinoidaan yli rajojen
  6. jatkamme tartunnan leviämisen tarkkailua ja valvontaa – ei ainoastaan kotimaassa tai Euroopassa vaan koko maailmassa