Mapa rizika podľa krajín – Q1 2019

 

Euler Hermes vám prináša mapu rizikovosti jednotlivých krajín za Q2 2018, ktorej cieľom je posúdiť riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporovať našich klientov pri rozhodovaní o ich medzinárodných obchodných aktivitách. Naša metodológia pozostáva z analýzy stoviek ekonomických ukazovateľov, kvantitatívnych aj kvalitatívnych, s cieľom čo najlepšie porozumieť ekonomickým, politickým, obchodným a finančným rizikám.

V prvom štvrťroku 2019 získalo lepší rating 5 krajín (Jamajka, Mali, Keňa, Madagaskar a Kambodža) a 2 krajiny si v hodnotení rizika pohoršili (Kamerun a Gabon). Slovensko si udržiava veľmi dobrý rating A s nízkym hodnotením rizika.