Simplicity

Zjednodušte obchodovanie, zlepšite ziskovosť a rozširujte svoje podnikanie

 

Čo je to Simplicity?

Ak máte obavy z nedobytných pohľadávok, ktoré brzdia vaše podnikanie, riešenie je jednoduché. Produkt Simplicity je navrhnutý tak, aby znížil čas strávený riešením dlhov vašich odberateľov a aby ste sa vy mohli sústrediť na to, čo robíte najlepšie: budovať svoje podnikanie.

PREHĽADNE

Fixné poistné umožňuje ľahko pochopiť a spravovať poistenie pohľadávok. Využite naše prediktívne informácie na rozšírenie svojho podnikania s istotou.

JEDNODUCHO

Naše jasné procesy umožňujú jednoduchú a ľahkú prípravu poistnej zmluvy. Vy následne obchodujte na fakturu a predbehnite konkurenciu doma alebo na exportných trhoch.

RÝCHLO

Okamžité krytie dostane vaše pohľadávky pod kontrolu a chráni váš cash flow. Získajte východnejšie podmienky od bánk a iných veriteľov.

Ako podnikateľ sa neustále snažíte budovať svoje podnikanie a nikdy nemáte dostatok času. Každý deň prijímate rozhodnutia, ktoré kombinujú lovenie príležitostí s riadením rizík. Ak zákazník neplatí, dôsledky môžu byť vážne – môže byť ohrozený rast alebo dokonca existencia vašej firmy. Ako významný hráč v oblasti poistenia pohľadávok a bondingu úzko spolupracujeme s malými a strednými podnikmi, ktoré investujú do svojho rastu. Vypočuli sme si, čo potrebujete a zareagovali vytvorením poistného produktu, ktorý tomu zodpovedá. Produkt Simplicity je poistenie pohľadávok pre malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú profesionálne riadiť riziká a rozvíjať svoje podnikanie s istotou.