Varför Euler Hermes

Engagemang

Fler än 55 000

kunder runt om i världen

Erfarenhet

40 miljoner

bevakade verksamheter

En stabil grund

AA rating

från Standard & Poor’s

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster?

Hör av er
Ring oss

Vårt mål är att skydda er verksamhet och hjälpa er till framgång. Vår information om branscher, företag och länder hjälper er att fatta tydliga beslut med mindre risk. Vi erbjuder effektiva lösningar för ett utmanande affärsklimat, genom att skydda såväl verksamheten som företagets finansiella hälsa. Våra kreditförsäkringar och riskhanteringstjänster hjälper er att handla på hemmamarknaden eller utomlands och tack vare våra garantier kan era affärspartner vara förvissade om att kontraktskyldigheterna kommer att uppfyllas. Genom våra egenutvecklade metoder kan vi identifiera målföretag att handla med och vilka villkor de ska erbjudas. Vi bevakar kreditrisker, och hjälper er att undvika ekonomiska förluster och förstå era affärspartners finansiella stabilitet. Vid utebliven betalning hjälper vi er att driva in era fordringar medan ni kan fokusera på att utveckla verksamheten.