Euler Hermes Kreditförsäkring

Kreditförsäkring – eftersom tillit inte alltid räcker om kunden slutar betala

En kreditförsäkring säkrar att du får din betalning
Förbered din verksamhet för Brexit Få en offert Global Insolvency Report 2020

Ditt företags likviditet är beroende av att dina kunder kan betala. När du har en kreditförsäkring hos oss följer vi hela tiden dina kunders ekonomiska situation. Vi ger dig råd om vad du kan göra om en kund hamnar i problem. Om kunden inte kan betala ersätter vi förlusten.

Kreditförsäkringen är för dig som vill säkra att ditt företag:

 • är skyddat mot risken för stora förluster
 • får förhandsinformation om betalningsproblem
 • har en kreditsäkring som ger kontroll över likviditet och alltid är i trygga händer
special offer
Se hur en kreditförsäkring säkrar att du får din betalning
Känns det okej att flera av dina kunder har mycket stora utestående betalningar? Ingår du avtal med internationella kunder utan att känna till deras betalningsförmåga?

En kreditkontroll från Euler Hermes visar vilka av dina kunder som du tryggt kan samarbeta med och vilka kunder som kan få betalningsproblem. Vi analyserar bland annat kundens årsredovisning, resultatutveckling, eget kapital, skulder och bankförbindelser.

3 bra anledningar att kontrollera kundens risk hos Euler Hermes

 

 • är skyddat mot risken för stora förluster
 • får förhandsinformation om betalningsproblem
 • har en kreditsäkring som ger kontroll över likviditet och alltid är i trygga händer.
Få en kostnadsfri kreditvärdering av tre kunder
Get the latest economic research analysis on Covid-19. In-depth analysis of the current changes to global economy, local companies, countries and sectors worldwide.

Keep yourself updated  on the global Covid-19 website, for most recent news, analysis and webinars.
Read global and local Covid-19 economic updates here
How Covid-19 impacts global economy
Euler Hermes - A Company of Allianz
Vi är en del av Allianz, världens största försäkrings- och finanskoncern. Det innebär att vi är den globala ledaren inom kreditstyrning och kreditförsäkring, med en närvaro i över 50 länder. Därför kan du vara trygg med att vi har kapitalstyrkan som behövs för att ge dig den nödvändiga och ekonomiska trygghet som ditt företag behöver.
Läs mer om Euler Hermes ekonomiska styrka

En kreditförsäkring skyddar fordringar och säkrar likviditeten. Vi håller koll på dina kunders ekonomiska situation och täcker din förlust om en kund går i konkurs eller missköter betalningar under en längre tid. Du kan snabbt och lätt upprätta en kreditförsäkring

 • Vi sätter en täckningssumma för var och en av dina kunder.
 • Du handlar med kunderna som vanligt.
 • Vi informerar dig löpande om dina kunders ekonomiska situation.
 • Om en kund inte kan betala så täcker vi kostnaden.
Robot
Se hur en kreditförsäkring kan säkra dig
Robot

Inkasso kan vara komplicerat och oöverskådligt för ett företag och det kan påverka likviditeten och omsättningen negativt. Därför är en global inkassoservice en del av vår kreditförsäkring. Vi har ett internationellt nätverk för att hantera företagsinkasso. Vi ser till att driva in skulder snabbt, på ett rättsligt korrekt sätt och med respekt för dina kundrelationer. Målet är att du får betalt så fort som möjligt

 • Du skickar ditt krav och inkassoärende till oss direkt
 • Vi täcker förlusten och övertar skulden
 • Du kan följa skuldindrivningen online och se aktuell status
Se hur vi stärker din globala inkasso

För att vara helt säker på att ditt företag kan uppfylla villkoren i ett kontrakt behöver du en garantiförsäkring. När Euler Hermes ger dig en garanti är vi en oberoende garant som tar över ditt ansvar. Våra garantier har hög status baserat på en AA-betyg från Standard & Poor’s.

 • Vi har samarbetspartners i hela världen som kan analysera det kontrakt du använder.
 • Vi ger optimala och internationella garantier som dina kunder kan lita på.
 • Garantierna kan t.ex. omfatta beställningar, projekt och kontrakt.
Robot
Se hur vi stärker dina garantier