KREDITFÖRSÄKRING FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG

Våra specialanpassade tjänster för kreditriskhantering skapar trygghet i en komplex värld
KONTAKTA OSS

 

Euler Hermes World Agency en är global avdelning som enbart ägnar sig åt multinationella företag. Den erbjuder specialanpassade och flexibla lösningar för global riskhantering. Det kan vara svårt att hitta rätt och hantera risker på den internationella arenan. Med vår kunskap och expertis kan ni tryggt handla i en så komplex miljö.

Ni kan lita på vår service. Så som världsledande på marknaden har vi resurserna och expertisen för att ge er rätt service var ni än gör affärer.
Följ upp den finansiella strukturen och riskbenägenheten på era marknader. Anpassa riskhanteringsportföljen till affärsmöjligheter och lokala förhållanden.
Få tillgång till tjänsterna när som helst och var som helst tack vara våra kraftfulla online-system och webbaserade teknik.  Integrera med våra system för smidig support.
Kontakta oss
För en internationell verksamhet innebär varje ny marknad nya utmaningar, med flera hot mot lönsamheten. Nyckeln till framgång består i att skickligt kunna identifiera, utvärdera och bevaka risker med stöd av sofistikerade verktyg och avancerade data. Våra tjänster är utformade för att stödja er framgång. Vi arbetar sida vid sida med våra kunder genom att erbjuda olika lösningar för riskhantering och kreditförsäkring. Vi ger multinationella företag beslutsverktyg och vägledning om viktiga frågor. Exempelvis om att välja de bästa betalningsvillkoren för internationell handel. Med vår skyddade information blir era beslut effektivare och i linje med er utvecklingsplan. Använd informationen för att följa upp resultatet av era insatser och utvecklingen av verksamheten. .