Garantier

Garantilösningar för er och era kunder

FÅ EN OFFERT

Vad är garantier?

En garanti ger din affärspartner ekonomisk kompensation om ditt bolag inte kan uppfylla sina förpliktelser i enlighet med kontraktet. Garantin kan täcka fullgörande av arbete, leverans av maskiner eller vara en säkerhet för förskottsbetalningar eller betalningar. Som en del av ett internationellt försäkringsbolag så likställs vi med en bank men med större flexibilitet att täcka dina behov. 

Vilken typ av garantier erbjuder Euler Hermes?

Anbudsgarantier

  • Säkerställer att entreprenören fullföljer ett lämnat anbud

Förskottsgarantier

  • Säkerställer återbetalning av ett förskott vid bristande eller utebliven leverans

Tullgarantier, skattegarantier mm.

  • Säkerställer den rätta betalningen av tull-, skatt eller andra avgifter

Fullgörandegarantier

  • Genomförande av avtalsförpliktelser

Garantitidsgarantier

  • Säkerställer att fel och brister som uppkommer under garantitiden kan åtgärdas

 

Listan över garantityper är inte fullständig. Euler Hermes erbjuder inte finansiella garantier. 

Tack vare vår AA rating från Standard & Poor´s kan era kunder tryggt göra affärer med er.
Våra garantier ger er ökat finansiellt utrymme genom att avlasta kreditramen hos er bank. Den extra likviditeten kan användas för annat behov.
Utveckla verksamheten på nya marknader. Tack vare vårt globala nätverk, lokala närvaro och expertis så kan vi tillhandahålla de garantier ni behöver för er internationella verksamhet.
Ring oss: +46 8 555 13 600
Våra kontraktsgarantier ger er ökat finansiellt utrymme genom att avlasta kreditramen hos er bank. Vi agerar som en totalt oberoende borgensman och tar ansvar för dig gentemot tredje part. Detta kan ske i form av både villkorade garantier och ovillkorade garantier. Våra garantier har hög kvalitet tack vare en AA rating från Standard & Poor's. Vår erfarenhet av riskbedömning och kunskap gör det möjligt för oss att utfärda garantier för både medelstora och stora företag och för i princip alla industri- och handelssektorer. Genom vårt omfattande internationella nätverk inom Allianzgruppen kan vi utfärda garantier för våra kunders räkning över stora delar av världen.