Vårt servicelöfte

Vi tror på en proaktiv hållning i kundrelationer och värnar vår roll som nyckelresurs för våra kunders affärsprocesser. 

Är ni redan kund kan ni prata med er kontaktperson hos oss eller ringa telefonnumret nedan för att kontakta oss.

Ring oss: +46-08 555 136 00

eller mejla er kontaktperson

Vår ambition är att hjälpa verksamheter till framgång. Vår kunskap om industrier, företag och länder hjälper er att ta rätt beslut och undvika risker. Vi erbjuder effektiva lösningar för alla typer av situationer, även under svåra affärsförhållanden. Vårt uppdrag är att skydda er verksamhet och säkra dess ekonomiska stabilitet. Vi erbjuder kreditförsäkring och andra tjänster för riskhantering när ni bedriver verksamhet lokalt eller utomlands. Vi hjälper er att driva in fordringar med tjänster anpassade till era behov. Med oss i ryggen kan era affärspartner lita på att ni uppfyller era avtalsförpliktelser. Vår skyddade information hjälper er att välja de bästa affärspartners och de rätta villkoren att erbjuda. Vi undersöker och bevakar eventuella kreditrisker för er verksamhet. Vårt mål är att hjälpa er att undvika förluster och till fullo förstå era affärspartners ekonomiska ställning. Vid uteblivna betalningar tar vi hand om skadeanmälningarna så att ni kan ägna er åt att i lugn och ro utveckla verksamheten.