Global Insolvency Report

Kommer någon av dina kunder att gå i konkurs under 2020?

Our role at Euler Hermes & Allianz Economic Research is to be a look-out post, analyzing key economic, political and social trends that shape the future of businesses worldwide.
Läs hela artikeln
Vi publicerar

+ 400

skrifter om året
Vi stödjer

+ 15.000

kunder, prospekts och partners i att fatta beslut
Vi följer upp och betygsätter

240

länder och 18 sektorer
Vår kreditförsäkringsverksamhet vilar på tre grunder: riskanalys på landsnivå, riskanalys på sektorsnivå och kunskap om huvudtrender. Vårt fokus ligger främst på handel, insolvens och betalningsbeteenden. Vår verksamhet riktar sig såväl till interna kunder (CEO:s och regionala CEO:s, ekonomi, riskhantering, marknadsföring, kommunikation mm.) som till externa kunder (försäkringstagare hos Euler Hermes och prospekts, mäklare och partners). Vi förekommer regelbundet i stora internationella medier.
Våra grader syftar till att utvärdera risker för uteblivna betalningar från företag i olika länder. Det hjälper våra kunder att ta välgrundade beslut i sina internationella verksamheter. Vår metod består i att analysera hundratals ekonomiska indikatorer, kvantitativa såväl som kvalitativa. Avsikten är att ge bästa möjliga förståelse av riskerna avseende ekonomi, politik, affärsklimat, handel och finansiering.