Varning: du använder en gammal webbläsare, var snäll och använd en mer modern webbläsare som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

   

Kreditförsäkring för medelstora och stora företag

Med hjälp av en kreditförsäkring skyddar ni ert kassaflödet och era kundfordringar.
Fler än fyra av fem vardagstransaktioner mellan företag görs på kredit. Om kunderna inte betalar hotas era finansiella tillgångar. Ni har redan kreditkontroll men behöver någonting mer. Vårt unika utbud av prognoser och kreditförsäkringar ger er fullständig trygghet.

Kontroll av kundernas finansiella stabilitet: Er kundportföljs kreditvärdighet och finansiella stabilitet matchas mot vår databas med 40 miljoner företag.

Beräkning av kreditlimiter: Noggrant beräknade kreditlimiter styr era beslut om vilken risknivå ni accepterar i era kundrelationer.

Business as usual: Ni handlar med era befintliga kunder, och risken täcks upp till den beviljade limiten. På så sätt har ni kontroll över kundportföljen.

Uppdateringar av kreditlimiter: Automatiska uppdateringar ger ny information så att ni kan anpassa er kundvård och riskbenägenhet.

Kommersiell tillväxt: Våra riskexperter förser er med nya kreditlimiter när ni planerar att handla med nya kunder och på nya marknader.

Anmäl en skada: Om en kund inte betalar, meddelar ni oss, och vi ersätter det försäkrade beloppet för de kunder som täcks av försäkringen om skulden inte kan drivas in.

Få tillgång till omfattande och aktuell information om risken i er kundportfölj.  Följ upp och hantera kundrelationer på ett säkrare sätt.
Med kundfordringarna skyddade blir ert kassaflöde och er vinst bättre säkrade.  Verksamhetens styrka blir tydlig för banker, revisorer och investerare.
Identifiera möjligheter för tillväxt och expansion. Frigör resurser för att utvidga verksamheten till nya kunder och på nya marknader.