Ekonomický prieskum

Našou úlohou v Euler Hermes & Allianz Economic Research je mať prehľad, analyzovať kľúčové ekonomické, politické a spoločenské trendy, ktoré formujú budúcnosť firiem na celom svete.

Všetky ekonomické publikácie

Čo robíme

Publikujeme

400+

kusov za rok

Podporujeme

15 000+

klientov a partnerov pri rozhodovaní

Monitorujeme

240

krajín a 18 odvetví

 

Spoliehame sa na tri piliere: analýzu rizika podľa krajín, analýzu rizika podľa odvetví a poznatky o kľúčových tematických trendoch s hlavným zameraním na obchod, insolvenciu a platobné správanie. Naša práca slúži interným klientom (generálni a regionálni riaditelia, financie, upisovanie rizík, marketing, komunikácia...), rovnako ako externým (poistené společnosti, potenciálni klienti, makléri, partneri) a je pravidelne uvádzaná v popredných médiách po celom svete.  

Publikácie ekonomického prieskumu

Analýza rizika podľa krajín

Cieľom ratingov krajín, ktoré prideľuje Euler Hermes, je posúdiť riziko platobných problémov v 240 krajinách, z ktorých 70 sa aktualizuje každý štvrťrok. Konečné hodnotenie je kombináciou: strednodobého ratingu (AA až D), ktorý hodnotí ekonomickú nerovnováhu, kvalitu podnikateľského prostredia a pravdepodobnosť politických rizík; a krátkodobého ratingu (1 – 4), ktorý sa zameriava na nasledujúcich 6 – 12 mesiacov prostredníctvom makroekonomických ukazovateľov, ktoré signalizujú finančnú krízu.

Analýza rizika podľa odvetví

Euler Hermes taktiež každý štvrťrok aktualizuje svoje rizikové ratingy pre jednotlivé odvetvia. Hodnotenie rizík v rámci odvetví meria riziko neplatenia v 18 odvetviach v 70 krajinách s ohľadom na dopyt, ziskovosť, financovanie a riziká pre hospodársku súťaž. Výsledkom sú štyri rizikové úrovne – od nízkej – stabilné základy s veľmi priaznivým alebo pomerne dobrým výhľadom – po vysokú – hrozba bezprostrednej krízy alebo už prebiehajúca kríza.

Prieskumy

Euler Hermes vyvinulo odborné poznatky v oblasti tematického prieskumu s jedinečným patentovaným globálnym indexom insolvencie (GII), ktorý hodnotí vývoj platobnej neschopnosti vo viac ako 40 krajinách. Taktiež monitorujeme indikátor počtu dní po splatnosti (DSO). Nakoniec preskúmavame témy týkajúce sa obchodu, digitalizácie a budúcich podnikových a verejných trendov v oblastiach ako je mobilita, životné prostredie a sociálna oblasť.

 

Mapa rizika podľa krajín

Cieľom našich hodnotení je posúdiť riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporovať našich klientov pri rozhodovaní o ich medzinárodných obchodných aktivitách. Naša metodika pozostáva z analýzy stoviek kvantitatívnych aj kvalitatívnych ekonomických ukazovateľov s cieľom čo najlepšie porozumieť ekonomickým, politickým, obchodným a finančným rizikám.

Viac detailov nájdete tu