Euler Hermes oznamuje zmenu vo vedení na pozícii CEO

Paríž, 1. októbra 2020
  • Wilfried Verstraete odstúpi z funkcie CEO k 31.12.2020
  • Od 1.1.2021 sa novou CEO skupiny Euler Hermes stane Clarisse Kopff
  • Wilfried Verstraete zostáva vo funkcii poradcu novej CEO v roku

Skupina Euler Hermes, svetový líder v oblasti poistenia pohľadávok, dnes oznamuje, že Wilfried Verstraete, CEO a predseda predstavenstva, sa rozhodol po 12 úspešných rokoch pôsobenia odstúpiť zo svojej vedúcej funkcie. Vo funkcii ho nahradí Clarisse Kopff, a to od 1.1.2021. Zmena podlieha schváleniu regulačných orgánov.

Wilfried Verstraete nastúpil do spoločnosti Euler Hermes v roku 2009 a previedol ju obdobím globálnej finančnej krízy. Pod jeho vedením sa skupina transformovala z podoby tradičného poisťovateľa so storočnou históriou na poprednú fintech spoločnosť, ktorá si zakladá na dátach, orientuje sa na zákazníka a poskytuje svojim klientom digitálne riešenia v reálnom čase. Wilfried Verstraete bude v roku 2021 poskytovať služby skupine Euler Hermes ako poradca novej CEO. Udrží si tiež pozíciu v predstavenstvách spoločností Euler Hermes SA, Euler Hermes North America, Solunion a Euler Hermes Reinsurance AG.

Clarisse Kopff (47) je držiteľka postgraduálneho titulu z Université Paris Dauphine a nemeckého Diplom Kaufmann. V súčasnosti pôsobí ako finančná riaditeľka spoločnosti Allianz France. Svoju kariéru začala v oblasti správy pohľadávok v spoločnosti Lehman Brothers v Londýne, potom ako audítorka v spoločnosti PricewaterhouseCoopers v Paríži a v roku 2001 sa pripojila k francúzskej pobočke spoločnosti Euler Hermes v Paríži ako kontrolórka. Od roku 2007 v spoločnosti zastávala niekoľko pozícií s medzinárodným dosahom: riaditeľka kontrolingu pre francúzske a stredomorské aktivity (2007 - 2011); riaditeľka skupinového kontrolingu (2010 - 2012); riaditeľka účtovníctva, kontrolingu, poistno-matematických aktivít a vzťahov s investormi (2012 - 2013).

Vďaka proaktívnej orientácii na zákazníka bola v roku 2014 povýšená na pozíciu finančnej riaditeľky skupiny, kde bola zodpovedná za všetky finančné aktivity skupiny, správu aktív, právo a compliance, fúzie a akvizície, dane a riadenie rizík a kapitálu.

„Som veľmi vďačná za všetky produktívne roky plné udalostí, ktoré som strávila v tímoch Allianz France. Do spoločnosti som vstúpila v kľúčovom okamihu, keď celé odvetvie hľadalo nový smer a bolo konfrontované nízkym záujmom. Táto výzva nás podnietila k tomu, aby sme vytvárali nové finančné modely a urýchlili našu vlastnú digitálnu transformáciu.

Je mi cťou prijať túto pozíciu CEO skupiny Euler Hermes. Ďakujem Wilfriedovi Verstraeteovi za prejavenú dôveru. Súčasná kríza ešte zďaleka neskončila, ale s jeho pretrvávajúcou podporou som pripravená riadiť spoločnosť a previesť našich klientov a partnerov týmto zložitým obdobím. Vniesť dnes istotu do budúcnosti je pre lídrov dôležitou misiou. Osobne sa tiež teším na opätovné stretnutie s bývalými kolegami v spoločnosti Euler Hermes, “uviedla Clarisse Kopff, finančná riaditeľka spoločnosti Allianz France.

„Bolo skutočným privilégiom môcť riadiť moje tímy a pomáhať klientom ako CEO spoločnosti Euler Hermes. Som hrdý na vysoký potenciál našich tímov, čo viedlo k rozšíreniu nášho vedúceho postavenia na trhu a k zvyšovaniu latky bezkonkurenčných služieb našim zákazníkom. Ale spoločnosť je vždy len tak silná, ako silné je puto medzi našimi partnermi. Preto by som chcel poďakovať našim klientom a partnerom za ich neochvejnú dôveru počas posledných rokov.

Clarisse preukázala svoj talent a kompetentnosť počas 16 rokov pôsobenia v spoločnosti Euler Hermes, kde sa zaslúžila o vytvorenie skutočne integrovanej skupiny posilnenej o jej silné finančné znalosti. Som si istý, že vďaka vizionárskemu vedeniu, podporenému skúsenosťami z Allianz France, Clarisse posunie Euler Hermes na ďalšiu úroveň a bude pokračovať v nastavovaní vysokých štandardov orientovaných na zákazníkov v oblasti obchodného financovania“ uviedol Wilfried Verstraete, CEO a predseda predstavenstva skupiny Euler Hermes.