Viete, koľko prevádzkového kapitálu potrebujete na fungovanie vášho podnikania? Čím viac peňazí musíte minúť na krytie svojich záväzkov, tým menej peňazí a flexibility budete mať k dispozícii na príležitosti, ako je rozšírenie produktovej rady, aby ste uspokojili nový dopyt. V tomto článku skúmame, ako posúdiť požiadavky na prevádzkový kapitál a ich dopad na vaše podnikanie.

Prevádzkový kapitál udržuje financie vašej spoločnosti v chode. Z účtovného hľadiska ide o krátkodobé likvidné aktíva - napríklad hotovosť, zásoby a pohľadávky - mínus krátkodobé záväzky, napríklad splatné faktúry. Príliš málo prevádzkového kapitálu môže signalizovať problémy s likviditou; príliš veľa prevádzkového kapitálu naznačuje, že svoje aktíva nevyužívate efektívne na zvýšenie výnosov.

Otázka znie: hromadíte hotovosť a udržujete svoj prevádzkový kapitál vysoký alebo ho znižujete, aby ste využili príležitosti? Nájdenie správnej rovnováhy medzi aktívami a pasívami sa počas krízy Covid-19 stalo pohyblivým cieľom. Bez ohľadu na to, aké dobré sú vaše vyhliadky, ak nebudete môcť zaplatiť faktúry, vaša spoločnosť bude čeliť bankrotu. Ak ale nebudete investovať, vaša spoločnosť z dlhodobého hľadiska nebude rásť.

Definovanie požiadaviek na prevádzkový kapitál pre vašu spoločnosť vám pomôže túto rovnováhu nájsť.

Ukazovateľ, ktorý sa volá požiadavka na prevádzkový kapitál (Working Capital Requirement  = WCR). je finančnou metrikou, ktorý zobrazuje množstvo finančných zdrojov potrebných na pokrytie nákladov výrobného cyklu, nadchádzajúcich prevádzkových výdavkov a splátok dlhov. Inými slovami, ukazuje vám to množstvo peňazí potrebné na financovanie rozdielu medzi platbami dodávateľom a platbami od zákazníkov.
Kľúčovými zložkami vzorca na požiadavky na prevádzkový kapitál sú pohľadávky (merané prostredníctvom DSO, t.j. Days Sales Outstanding),, zásoby (merané prostredníctvom DIO, t.j. Days Inventory Outstanding) a záväzky (merané prostredníctvom DPO, t.j. Days Payable Outstanding).
Logicky je možné požiadavky na prevádzkový kapitál vypočítať pomocou tohto vzorca:
Prevádzkový kapitál = Zásoby + Pohľadávky – splatné faktúry.
Ak vás zaujíma, ako posúdiť požiadavky na prevádzkový kapitál, najskôr sa pozrite na ich komponenty. Rast WCR je spôsobený buď vyšším počtom pohľadávok, vyššou zásobou alebo nižším počtom splatných faktúr. A naopak pokles WCR spôsobí nižšie DSO alebo DIO, vyššie DPO alebo kombinácia vštekých.
Zvýšenie WCR zvyčajne znamená, že spoločnosti míňajú veľa svojich finančných zdrojov iba na podnikanie, a preto majú menej peňazí na realizáciu ďalších cieľov, ako je vývoj nových produktov, geografická expanzia, akvizícia, modernizácia alebo znižovanie dlhu. Čím vyššie sú vaše požiadavky na prevádzkový kapitál, tým viac obmedzení vám hrozí pri investovaní do budúcnosti. Takže pozorne sledujte každú zmenu v požiadavkách na prevádzkový kapitál!

Ďalšou metrikou ukazujúcou schopnosť vašej spoločnosti splácať svoje krátkodobé záväzky je pomer prevádzkového kapitálu. Namiesto toho, aby výsledkom bolo presné číslo ako pri požiadavkách na prevádzkový kapitál, je však pomer prevádzkového kapitálu v percentách, ktoré ukazujú relatívny podiel súčasných aktív vašej spoločnosti na jej krátkodobých záväzkoch.

Za dobrý pomer prevádzkového kapitálu sa považuje hodnota 1,5 až 2 a tá naznačuje, že spoločnosť je z hľadiska likvidity na pevnej finančnej pôde. Hodnota menej ako jeden sa považuje za negatívny pomer prevádzkového kapitálu, čo signalizuje potenciálne problémy s likviditou v budúcnosti. Výnimkou je situácia, keď negatívny prevádzkový kapitál vznikne v spoločnostiach, ktoré generujú hotovosť veľmi rýchlo a môžu predávať výrobky svojim zákazníkom skôr, ako zaplatia svojim dodávateľom.

Ako varuje aj Philippe Vammale, Head of Risk Underwriting v spoločnosti Euler Hermes France: „Aj keď je prevádzkový kapitál kľúčovou metrikou, čoraz viac spoločností ho vylepšuje. A zlepšuje tiež svoju hotovostnú pozíciu pomocou štruktúrovaného financovania ako faktoring a reverzný faktoring. Zoči-voči týmto finančným technikám vyžaduje analýza prevádzkového kapitálu väčšiu pozornosť a dôkladnosť, ako to nedávno ukázal bankrot špeciálnej finančnej spoločnosti Greensill Capital. “

Najväčším únikom ovplyvňujúcim vaše požiadavky na prevádzkový kapitál sú oneskorené platby, merané cez DPO. Oneskorené platby môžu donútiť mnoho spoločností, aby čerpali zo svojho prevádzkového kapitálu na zaplatenie účtov, ale v skutočnosti môžu byť  oneskorené platby hlavnou príčinou platobnej neschopnosti.

„Hotovosť je kráľ; cash flow je a zostane hybnou silou vojny, “hovorí Philippe. „25% neúspechov v podnikaní je výsledkom pozastavenia platieb. Je preto nevyhnutné, aby spoločnosti dôsledne riadili svoje peňažné toky. “

Môžete napríklad monitorovať platby od zákazníkov tak, že od nich budete požadovať potvrdenie, o obdržaní faktúry a zasielať upozornenia, ak dôjde k porušeniu platobných podmienok. Buďte flexibilní skôr ako podniknete nákladné právne kroky a udržiavajte dobré vzťahy s vašimi zákazníkmi.

Za posledný rok vniesla likvidita z vládnych stimulov a daňových podpôr do ekonomiky toľko potrebnú hotovosť a pomohla udržať spoločnosti nad vodou. Pôžičky pre malé podniky s atraktívnymi podmienkami umožnili firmám ťažiť zo súčasného prostredia s nízkou úrokovou mierou a inovovať, investovať do projektov alebo uskutočňovať akvizície, ktoré zabezpečia budúcu ziskovosť.

Pred podniknutím investičných krokov si urobte expertný prieskum trhu a analýzu rizík, ktoré vám pomôžu nájsť rovnováhu medzi tým, či byť príliš agresívny kvôli FOMO (fear of missing out) a príliš konzervatívny s rizikom, že vás predbehne konkurencia. Oživenie sa navyše môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pri výbere investičných cieľov na to nezabudnite. Napríklad špecializovaný poisťovateľ pohľadávok vám môže poradiť a pomôcť vám robiť lepšie informované rozhodnutia.

 Pochopenie akejkoľvek zmeny v požiadavkách na prevádzkový kapitál poskytne vašej spoločnosti určitý manévrovací priestor a pomôže vám vytvoriť výhľad do budúcnosti a zabezpečiť tak budúci rast.

Ak chcete získať ďalšie tipy a rady týkajúce sa monitorovania podnikania, stiahnite si náš e-book: Vylepšite svoju analýzu finančnej výkonnosti.