Ako sa mám správať k zákazníkom, ktorí možno nebudú platiť?

 

Nájsť, získať a udržať si zákazníkov je náročná úloha, ktorá stojí pred každou firmou. Len veľmi málo má toľko šťastia, že sa k nim ich noví zákazníci hrnú dverami. Môžete si však byť istí, že vám zákazník po vašej tvrdej práci aj zaplatí? Budú po zverejnení zákazky a po jej získaní všetky platby uhradené načas a podľa faktúry? Čo môžete urobiť, aby klient faktúru zaplatil? Ako môžete prinútiť zákazníkov, aby platili načas a ak to neurobia, ako môžete bojovať za omeškané platby?

Po niekoľkých rokoch obchodovania sa možno budete domnievať, že vzťah je dobrý a zákazníkovi môžete dôverovať, takže tieto problémy vás neovplyvnia. Možno sa domnievate, že firma je veľmi veľká a určite uhradí vaše faktúry, aby chránila svoje dobré meno. Možno vás kupujúci uistil, že má vyčlenený rozpočet a neexistuje žiadne riziko nezaplatenia. Váš obchodný tím možno preveril záznamy zákazníka inde a presvedčil sa, že zákazník má dostatočné finančné prostriedky.

Všetky tieto indikátory sú samozrejme dôležité, ale nebuďte prekvapení, ak sa platby aj napriek tomu oneskoria. Súčasťou dobre naplánovaného postupu predaja by malo byť sledovanie a monitorovanie plnenia povinností zákazníkom a jeho pozícia na trhu, čo však môže byť ťažké v prípade nedostatku času a ak sú k dispozícii len obmedzené údaje.

Prípadne budete predávať viacerým malým firmám a nemáte dostatok času, aby ste kontrolovali ich platobnú schopnosť, najmä na konci mesiaca, keď čelíte tlaku splnenia obchodných cieľov. Skôr či neskôr teda môžete očakávať, že budete mať klienta, ktorý odmietne zaplatiť faktúru alebo sa s platením oneskorí.

V takomto prípade je riadenie rizika pohľadávok mimoriadne dôležité. Či už máte špecializovaný tím, spoliehate sa na predaj alebo to robíte sami, zavedením nástrojov a procesov na sledovanie zákazníckych platieb si budujete istotu, že dnešný predaj prinesie zisk v budúcnosti. Dôveru, ktorú môžete zdieľať so svojím bankovým manažérom, finančnou spoločnosťou a investormi.

Najsilnejším nástrojom v riadení platobného rizika je poistenie obchodných pohľadávok. Je to akási záštita, ktorá zaistí, že dostanete platbu. Toto krytie je určené pre tie prípady, keď vás sklame najspoľahlivejší kupujúci, firma s najlepšou reputáciou alebo váš najdlhodobejší zákazník.

Získajte viac informácií o tom, ako funguje poistenie pohľadávok a ako vám môžeme pomôcť získať istotu do budúcnosti.

  • Sledujte aktuálne novinky o podnikaní vášho zákazníka.
  • Zariaďte, aby váš tím z oddelenia financí navštívil zákazníka.
  • Vyhľadajte spätne evidenciu meškajúcich alebo oneskorených platieb za uplynulé roky.
  • Poraďte sa s kolegami z oddelenia financií, aký dopad by mala neuhradená platba.
  • Zabezpečte krytie pre jednotlivé kontrakty, ktoré sa zdajú rizikovejšie alebo majú veľmi vysokú hodnotu.
Získajte cenovú ponuku
Riziko nezaplacení existuje, i když jsou Vaši zákazníci zavedení. Pojištění pohledávek pokrývá obchodní a politická rizika, která mohou bránit zaplacení dlužných částek. Využijte naše pojistky ke snížení dopadu insolvence zákazníka a ke zmírnění rizika nezaplacení. Monitorujeme finanční zdraví Vašich zákazníků a hodnotíme je pomocí svého bodovacího systému. Nastavíte si limity, abyste mohli kontrolovat velikost a četnost objednávek, které přijmete od nových nebo stávajících zákazníků. Hodnocení Vašich zákazníků neustále sledujeme a informujeme Vás o změnách plynoucích z finančních potíží, kterým čelí. Své limity si můžete upravit a řídit tak úvěrové riziko. Naše služby vymáhání pohledávek podporují Vaše vlastní procesy a optimalizují míru plateb. Skutečnost, že máte pojištění pohledávek, může zlepšit Vaše bankovní a obchodní vztahy.