Brexit Credit Insurance

Guide: Förbered din verksamhet för Brexit i fem steg

En så kallad hård Brexit är närmare nu än tidigare, och om Boris Johnson vill göra det till verklighet, kommer Storbritannien att lämna EU utan en övergångsperiod. Det innebär att från 31 januari 2020 står landet utan tydliga avtal för, bland annat, gränsöverskridande handel. Denna höga grad av osäkerhet kommer utan tvekan att drabba de brittiska företagen hårt – och inte minst din verksamhet om du handlar eller samarbetar med britterna.

1. Förbered dig på det värsta

Vi räknar med att en hård Brexit kan leda till två års lågkonjunktur och ett införande av en tullavgift på fem procent. Fundera redan nu på hur det kommer att påverka dig och planera vad du ska göra för att komma ikapp.
 

2. Identifiera dina bästa samarbetspartners

Identifiera dina mest lojala kunder och leverantörer. Till exempel: Vem köper de dyraste produkterna? Vem har inga krav på rabatt? Vem betalar alltid direkt? Var noga med att upprätthålla och stärka relationen med dem, och försäkra dig om att du är prioriterad eller åtminstone underrättad, om de plötsligt står i skuld utan möjlighet att leverera eller betala.
 

3. Utvidga ditt kontaktnät

Det finns fortfarande en överhängande risk för att bra medarbetare flyttar från Storbritannien för att söka nya karriärvägar i andra EU-länder. Det kan innebära att din närmaste kontakt hos dina brittiska leverantörer och kunder försvinner. Skapa därför en dialog med andra delar av företaget, så att du kan behålla relationen även om du förlorar din närmaste samarbetspartner.
 

4. Håll reda på detaljerna

Var noga med att låta dina advokater granska alla nya avtal med brittiska affärspartners och överväg att formulera klausuler, till exempel att dina leverantörer ska kunna leverera samma material som idag, vilket de kanske inte kan göra om deras egna leverantörsavtal förändras. Även om deras egen verksamhet verkar vara stark kan den påverkas om det finns svaga länkar i leveranskedjan. Detta är mycket troligt, eftersom vi förväntar oss att antalet insolventa företag kommer att öka med 9 procent. Det är ett problem, om du inte har en kreditförsäkring.
 

5. Håll priserna i åtanke

Överväg att köpa in extra tjänster och produkter redan nu, så att du får det till nuvarande priser, innan det eventuellt förändras. Å andra sidan bör du överväga om det kan vara en bättre idé - och inte minst, om det är möjligt - att ändra strategi för att inte vara sårbar för politiska förändringar.
 
Vi följer situationen noggrant och beräknar, analyserar och ger råd om de konsekvenser detta kan få för svenska leverantörer och kunder, samt hur man säkrar företaget och dess ekonomi.

Läs våra många analyser här