Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Новини и анализи

Прочетете последните ни новини, бизнес съвети и актуални икономически изследвания
Място за всички администрации на Euler Hermes, разработено от нашия екип за комуникация Euler Hermes България.
Използвайте нашите кредитни рейтинги, за да планирате и управлявате международната си търговия. Нашите изследвания са вашето най-добро ръководство за вземане на решения с увереност.
Нашата роля в Euler Hermes и Allianz Economic Research е да сме наблюдатели, анализиращи ключови икономически, политически и социални тенденции, които оформят бъдещето на бизнеса по целия свят.