Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

България губи по 100 млн. евро за всяка седмица извънредни мерки

Петседмичното забавяне на ваксинацията струва на европейската икономика 90 млрд. евро, калкулира Euler Hermes
Прочети повече

7,4% безработица и забавяне ръста на заплатите у нас през 2021 година заради COVID кризата

В Еврозоната трайно незаетите ще достигнат 6,6 млн. души, прогнозира Euler Hermes
Прочети повече

Актуализираната прогноза на Euler Hermes за България

Прочети повече

Allianz отново е застрахователен бранд Номер 1 в света

Прочети повече

Българските фирми получават плащанията си средно за 60 дни

Прочети повече

21% ръст на фалитите в България през 2021 спрямо 2019 година

Прочети повече

България в средата на класация за риска от социално напрежение

Прочети повече

България в средата на класация за риска от социално напрежение

Прочети повече

Изход от кризата - Приказка с четири сценария

Прочети повече

19 издания общо