Застраховане на търговски кредит за средни и големи компании

Използвайте застраховането на търговски кредит, за да защитите Вашите парични потоци и вземания

 

Какво предствлява застраховането на търговски кредит за средни и големи компании?

Повече от 4 от всеки 5 ежедневни бизнес сделки се извършват въз основа на кредитни условия. Ако клиентите не плащат, финансовите Ви активи ще бъдат застрашени. Вече имате кредитен контрол, но имате нужда от нещо повече. За да сте напълно уверени, възползвайте се от нашата уникална прогнозна информация и от гамата от услуги за застраховане на кредит.

 
 
ПРЕДВИЖДАНЕ

Получавате достъп до изчерпателна и актуална информация за риска във Вашето клиентско портфолио. Проследявате и управлявате отношенията с клиентите с повече увереност.

ЗАЩИТА

Търговските вземания са защитени и Вашите парични потоци и печалби ще бъдат по-добре обезпечени. Банките, одиторите и инвеститорите ясно ще виждат силата на Вашия бизнес.

РАСТЕЖ

Идентифицирате възможностите за растеж и разширяване. Освобождавате ресурси за развитие на продажбите с нови клиенти и на нови пазари.

Нека се свържем

Свържете се с нас

Като директор или мениджър на средно голяма фирма, сте изправени пред предизвикателството да определяте кредитни условия за съществуващите и за новите клиенти и да управлявате риска от неплащане. Тази задача може да е сложна и да отнема много време. Искате да намалите времето, което отнема и разбирате ползата от инструментите за вземане на решения, които намаляват риска от неплащане, когато целите растеж. Corporate Advantage Ви дава подкрепата на Euler Hermes - един от основните лидери в кредитното застраховане, гаранциите за изпълнение и покритието срещу измами. Ние предлагаме гама от услуги, предвидени да посрещат нуждите на малките и средни предприятия. Работим в тясно сътрудничество с мултинационални компании и имаме силно присъствие по целия свят. Работата с нас Ви дава достъп до информация в реално време за Вашите настоящи и потенциални клиенти. С нашата подкрепа можете да се съсредоточите върху това уверено да развивате бизнеса си.