Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Помислете за вноса на стоки

    

Вносът и износът не е нужно да са в огромни мащаби. И най-малките компании могат да направят първите си стъпки във външната търговия, търсейки нови клиенти на международните пазари. Независимо от размера на Вашия бизнес или мащаба на сделката, ще трябва да уредите плащането на данъци и вносни мита.

Фирмите, внасящи и изнасящи за първи път, е възможно с изненада да установят, че трябва да плащат данъците и таксите, веднага щом стоките им пристигнат в страната по местоназначение. Не се приемат извинения и обяснения, няма изчакване, докато клиентът Ви плати.

Отсрочването на налозите и митническите гаранции се използват от вносителите за управление на плащането на мита върху стоки и се издават в полза на данъчната администрация. Гаранцията дава гъвкавост да се отложи плащане с до 45 дни, като ползата за Вас е, че натискът върху паричните потоци ще бъде намален по време на преминаването на стоките.

Ние сме експерти в това да държим бизнеса в движение - както при внос, така и при износ. Нашите специализирани екипи по гаранциите имат опита да подкрепят Вашите сделки за внос, независимо дали го правите за първи път или имате голям опит като международен търговец. Прочетете за гаранциите при външна търговия.

За да бъде бизнеса Ви в движение

Компаниите, внасящи стоки от чуждестранни доставчици, трябва внимателно да планират финансовите си рискове. Може да сте намерили уникален продукт, който да добавите към портфолиото си, или източник на доставки, който ще намали разходите Ви и така да сте уверени, че имате конкурентно предимство на собствения си пазар. Но когато стоките пристигнат, е необходимо незабавно да се платят данъците и вносните мита, а това може да е значителен финансов ангажимент. За да защитите бизнеса си от изтичането на пари, обмислете използването на гаранции при външната търговия. Тези гаранции позволяват отсрочване на плащанията, така че да можете да печелите приходи и по-лесно да плащате разходите. Когато проучвате нови пазари, използвайте нашите съвети и услуги, за да намалите рисковете от разширяването, вземайки предвид изискванията, свързани с плащанията и данъците.